เดินส่องหอยฟอสซิล 40 ล้านปี สุสานโบราณด้านธรณีวิทยา

 

แหล่งท่องเที่ยวกระบี่ : สุสานหอย 

สุสานหอย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่มาช้านาน สุสานหอยเป็นบริเวณที่อยู่ของหอยขมโบราณมีอายุเก่าแก่ราว 20-40 ล้านปี (ลดจากเดิมที่เคยคาดกันมาก่อนคือ 75 ล้านปี) เดิมสุสานหอยเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ มีหอยขมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นผิวโลก ทำให้หอยเหล่านี้ถูกหินปูนในน้ำทะเลจับตัวกับเปลือกหอยจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน กลายเป็นแผ่นหินแข็งที่เรียกว่า Shelly Limestone   สุสานหอยที่กระบี่นี้เมื่อมองผ่านๆจะเหมือนลานซีเมนต์  แต่ถ้าดูลึกลงไปในรายละเอียดแผ่นหินจะเห็นเปลือกหอยเล็กๆจำนวนล้านๆติดกันอยู่ สุสานหอยมีลักษณะเป็นแผ่นมีความหนาตั้งแต่ 0.50 – 1 เมตร  แผ่กระจายอยู่ตามชายทะเลคิดเป็นระยะทางยาวตามแนวชายฝั่งจาก ทิศตะวันตก – ทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร  บางจุดเป็นลานหินกว้างยื่นลงไปในทะเล นับพื้นที่ของสุสานหอยคร่าวๆได้สามบริเวณ คือ ด้านตะวันตกของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว   บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ และด้านตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ ในช่วงน้ำขึ้นน้ำจะท่วมบริเวณหาดลานหิน ในเวลาน้ำลงนักท่องเที่ยวที่มาชมสุสานหอยสามารถเดินตามชายหาดได้ต่อเนื่องทั้งสามบริเวณ

 

สุสานหอย กระบี่

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : สุสานหอยล้านปี, สุสานหอย 45 ล้านปี , สุสานหอยแหลมโพธิ์ , สุสานหอยกระบี่
ชื่อภาษาอังกฤษ : Susan Hoi (Fossil Shell Beach Cemetery)
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:30 – 17:00
ค่าเข้าชม : ค่าเข้าตามอัตราอุทยานแห่งชาติ
หมายเหตุ : อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อำเภอ : เมืองกระบี่ (Muang Karbi)
จังหวัด : กระบี่ (Krabi)
แผนที่ : พิกัด 8.022696,98.883261

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

หอยที่อยู่ในสุสานหอยทีกระบี่นี้เป็นซากของหอยกาบเดี่ยว (Gastropod) จำพวกหอยขมน้ำจืดสกุล Viviparus  ส่วนธรณีวิทยาของสุสานหอยเป็นหินชั้น เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนดินเหนียวหรือดินเคลย์ (Clay) ตะกอนทรายและปูนในแอ่งสะสมตัวซึ่งอยู่บนบก จำนวน 8 ชั้น โดยมีลำดับชั้นตามอายุ ชายหาดลานหินปูนเป็นจุดเด่นที่สุดของสุสานหอย มีลานหาดหินจะพบแนวรอยแยก (Joint) เห็นได้ชัดเจนสองทิศทาง เกิดจากธรณีแปรสัณฐานไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

เดิมอายุของสุสานหอยแหลมโพธิ์ใช้อายุของซากหอยขมโบราณวงศ์ Viviparidae เป็นตัวกำหนด ได้อายุกว้าง ๆ คือ ยุคเทอร์เชียรี (65-1.75 ล้านปี) ปัจจุบันการกำหนดอายุของชั้นหินสุสานหอยได้จากการนำชั้นหินเคลย์ ไปสกัดหาซากเรณูและ สปอร์ ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของพืชที่มีขนาดเล็กมากจนต้องศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง พบว่าช่วงเวลาที่มีเรณู และ สปอร์ทุกตัวปรากฏนั้น เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 40-20 ล้านปี ดังนั้นอายุของชั้นหินสุสานหอย จึงกำหนดให้แคบลงจากเดิมเป็น 40-20 ล้านปี

 

 

สุสานหอย กระบี่

สุสานหอย กระบี่

สุสานหอย กระบี่

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  สุสานหอยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้เส้นทางไปหาดนพรัตน์ธารา เมื่อถึงบ้านไสไทย ใช้เส้นทางหมายเลข 4204 จะมีป้ายบอกทางไปสุสานหอย

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 79 หมู่ที่ 5 ต.อ่าวนาง  อ. เมืองกระบี่  จ. กระบี่   81000
การติดต่อ : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 075 661145, 075 637436

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กรมทรัพยากรธรณี
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น