food, products or place Zip code or address

จังหวัดชลบุรี

ที่เที่ยวในจังหวัดชลบุรี แยกออกเป็นรายอำเภอ ได้แก่
อำเภอเมืองชลบุรี , อำเภอบ้านบึง , อำเภอหนองใหญ่ , อำเภอบางละมุง , อำเภอพานทอง , อำเภอพนัสนิคม
อำเภอศรีราชา , อำเภอเกาะสีชัง , อำเภอสัตหีบ , อำเภอบ่อทอง , อำเภอเกาะจันทร์

และยังแยกออกเป็นเมืองพิเศษ ได้แก่
เมืองพัทยา , บางแสน (เทศบาลเมืองแสนสุข)

หาดนางรำ-หาดนางรอง สัตหีบ ชลบุรี

Pinpoint Add to Favorites

หาดคึกคักในฐานทัพเรือสัตหีบ พักผ่อนสองหาดพร้อมกิจกรรมทางทะเล

หาดคึกคักในฐานทัพเรือสัตหีบ พักผ่อนสองหาดพร้อมกิจกรรมทางทะเล 

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Island : Teddy Bear Museum พัทยา

Pinpoint Add to Favorites

สวรรค์ของคนชอบตุ๊กตาหมี Teddy Bear มาดูหมี ไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลี

สวรรค์ของคนชอบตุ๊กตาหมี Teddy Bear มาดูหมี ไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลี 

ตลาดลานโพธิ์ (ตลาดนาเกลือ) พัทยา

Pinpoint Add to Favorites

ชอปปิ้งอาหารสดๆ นึ่งปิ้งย่างได้ทันที ณ ชุมชนค้าขายก่อนเกิดเมืองพัทยา

ชอปปิ้งอาหารสดๆ นึ่งปิ้งย่างได้ทันที ณ ชุมชนค้าขายก่อนเกิดเมืองพัทยา 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี

Pinpoint Add to Favorites

ชวนมาเยี่ยมดูน้องเต่าอย่างใกล้ชิด ร่วมสำนึกภารกิจกองทัพเรืออนุรักษ์ทะเลไทย

ชวนมาเยี่ยมดูน้องเต่าอย่างใกล้ชิด ร่วมสำนึกภารกิจกองทัพเรืออนุรักษ์ทะเลไทย 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ ชลบุรี

Pinpoint Add to Favorites

ปีนเขาชมวิวสัตหีบมุมสูง แหล่งความรู้คู่ทะเลไทยโดยกองทัพเรือ

ปีนเขาชมวิวสัตหีบมุมสูง แหล่งความรู้คู่ทะเลไทยโดยกองทัพเรือ 

เกาะขาม (อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม) สัตหีบ ชลบุรี

Pinpoint Add to Favorites

เซอร์ไพรซ์น้ำทะเลใสราวกับอยู่ภาคใต้ มุมสงบทะเลตะวันออก อนุรักษ์โดยกองทัพเรือ

เซอร์ไพรซ์น้ำทะเลใสราวกับอยู่ภาคใต้ มุมสงบทะเลตะวันออก อนุรักษ์โดยกองทัพเรือ 

หาดบ้านอำเภอ สัตหีบ ชลบุรี

Pinpoint Add to Favorites

หาดทางเลือกในสัตหีบ เดินชมชุนชนและพักผ่อนบนชายหาดภูมิทัศน์กังหันลม

หาดทางเลือกในสัตหีบ เดินชมชุนชนและพักผ่อนบนชายหาดภูมิทัศน์กังหันลม 

หาดวอนนภา และสะพานปลาวอนนภา ชลบุรี

Add to Favorites
ทางเลือกชายหาดใกล้บางแสน ดูพระอาทิตย์ตกหลังสะพานปลา 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชลบุรี

Add to Favorites
สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  ฟังเสียงดนตรีจากเหล่าสัตว์ชายเลน 

วัดแสนสุข ชลบุรี

Add to Favorites
สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในวัดแสนสุข ยินดีต้อนรับสู่ สวนพุทธ เมืองสวรรค์ แดนนรก