food, products or place Zip code or address

ประวัติศาสตร์

โบราณสถานสระมรกต และงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

Pinpoint Add to Favorites

สักการะพระพุทธบาทเก่าแก่ที่สุดในไทย ท่ามกลางโบราณสถานตั้งแต่ยุคอาณาจักรละโว้

สักการะพระพุทธบาทเก่าแก่ที่สุดในไทย ท่ามกลางโบราณสถานตั้งแต่ยุคอาณาจักรละโว้   แหล่งท่องเที่ยวปราจีนบุรี : โบราณสถานสระมรกตและงานมาฆปูรมีศรีปราจีน โบราณสถานสระมรกต หรือ กลุ่มโบราณสถานสระมรกต ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสระมรกต เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ที่สร้างซ้อนทับกันตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 อ่านต่อ

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

Pinpoint Add to Favorites

ย้อนเวลาพาชมเมืองพันกว่าปีก่อน เมืองศรีมโหสถ เยือนสระน้ำโบราณ

ย้อนเวลาพาชมเมืองพันกว่าปีก่อน เมืองศรีมโหสถ เยือนสระน้ำโบราณ แหล่งท่องเที่ยวปราจีนบุรี : โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ โบราณสถานเมืองศรีมโหสถเป็นแหล่งโบราณคดี เป็นเมืองโบราณของสายประเทศย้อนเวลาความเก่าแก่ไปสมัยอารยธรรมทวารวดี หรือราว อ่านต่อ

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

Pinpoint Add to Favorites

ชมปราสาทเขมรโบราณกลางป่าที่บูรณะแบบอนัสติโลซิส ชายขอบประเทศไทยบูรพาทิศ

ชมปราสาทเขมรโบราณกลางป่าที่บูรณะแบบอนัสติโลซิส ชายขอบประเทศไทยบูรพาทิศ    แหล่งท่องเที่ยวสระแก้ว : ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ขอมโบราณ ตั้งอบู่บริเวณชายแดนไทย-เขมร ในฝั่งไทยอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว ปราสาทสด๊กก๊อกธมมีความโดดเด่นตรงที่เป็นโบราณสถานขอมหรือศาสนถานแบบฮินดูไศวนิกายที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ซึ่งถูกบูรณะแบบ อ่านต่อ

พระตำหนักคำหยาด อ่างทอง

Pinpoint Add to Favorites

พระตำหนักที่ถูกลืม เงียบสงบวังเวงกลางทุ่งนาอ่างทอง

พระตำหนักที่ถูกลืม เงียบสงบวังเวงกลางทุ่งนาอ่างทอง   แหล่งท่องเที่ยวอ่างทอง : พระตำหนักคำหยาด พระตำหนักคำหยาดเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่โดดๆกลางจังหวัดอ่างทอง ในอดีตเคยถูกทิ้งให้รกร้างกลายเป็นพื้นที่เลี้ยงวัว ก่อนที่กรมศิลปากรจะประกาศให้เป็นโบราณสถาน คาดว่าพระตำหนักคำหยาดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันเหลือเพียงฝนัง อ่านต่อ

วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง

Pinpoint Add to Favorites

ไหว้พระเมืองอ่างทอง กราบพระพุทธไสยาสน์ยาวอันดับสองของไทย

ไหว้พระเมืองอ่างทอง  กราบพระพุทธไสยาสน์ยาวอันดับสองของไทย   แหล่งท่องเที่ยวอ่างทอง : วัดขุนอินทประมูล วัดขุนอินทประมูล เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เดิมน่าจะว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ ประดิษฐาน "พระศรีเมืองทอง" อ่านต่อ

วัดสังกะต่าย อ่างทอง

Pinpoint Add to Favorites

ปราสาทตาพรหมเมืองไทย อัศจรรย์รากโพธิ์คลุมล้อมโบสถ์โบราณ

ปราสาทตาพรหมเมืองไทย อัศจรรย์รากโพธิ์คลุมล้อมโบสถ์โบราณ   แหล่งท่องเที่ยวอ่างทอง : วัดสังกะต่าย วัดสังข์กระต่าย หรือที่นิยมเรียกกันว่า วัดสังกระต่ายเป็นวัดโบราณที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงโบสถ์โบราณอายุกว่า 400 ปี อ่านต่อ

เมืองเก่ากำแพงแสน และวัดกำแพงแสน นครปฐม

Pinpoint Add to Favorites

ผังเมืองเก่าแก่สมัยโบราณ ไม่มีโบราณสถานหลงเหลือ ค่ายลูกเสือร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้

ผังเมืองเก่าแก่สมัยโบราณ ไม่มีโบราณสถานหลงเหลือ ค่ายลูกเสือร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้   แหล่งท่องเที่ยวนครปฐม : เมืองเก่ากำแพงแสน และวัดกำแพงแสน เมืองเก่ากำแพงแสน เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่โบราณสมัยทวารวดี ปัจจุบันไม่หลงเหลือซากโบราณสถานใดๆให้เห็นแล้ว อ่านต่อ

อ่าวมะนาว และที่เที่ยวในกองบิน 5 ประจวบคีรีขันธ์

Pinpoint Add to Favorites

เที่ยวเขตทหาร ชายหาดประจวบสวย ตำนานสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพา

เที่ยวเขตทหาร ชายหาดประจวบสวย ตำนานสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพา   แหล่งท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ : อ่าวมะนาว และที่เที่ยวในกองบิน 5  อ่าวมะนาวเป็นสถานที่อีกแห่งภายใต้ชื่อเมืองสามอ่าวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ทางทิศใต้ของอ่าวน้อย และอ่าวประจวบฯ โดยอ่าวมะนาวนั้นห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปทางทิศใต้ประมาณ อ่านต่อ

ถ้ำผีหัวโต-ถ้ำลอด กระบี่

Pinpoint Add to Favorites

ชมภาพเขียนประหลาดหมอผีโบราณ อารยธรรมโบราณมนุษย์อันดามัน

ชมภาพเขียนประหลาดหมอผีโบราณ อารยธรรมโบราณมนุษย์อันดามัน   แหล่งท่องเที่ยวกระบี่ : ถ้ำผีหัวโต-ถ้ำลอด  ถ้ำผีหัวโตมีลักษณะเป็นเขาหินปูนล้อมรอบด้วยบึงและป่าโกงกาง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี การเดินทางมาเยี่ยมชมถ้ำผีหัวโตต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้น โดยจะมีเรือของเอกชนวิ่งให้บริการควบคู่กับการนั่งเรือเยี่ยมชมถ้ำลอดซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน ถ้ำผีหัวโตและถ้ำลอดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างชาติให้ความสนใจ อ่านต่อ

วังเจ้าเมืองพัทลุง พัทลุง

Pinpoint Add to Favorites

วังเก่าเจ้าเมือง มรดกตระกูลจันทโรจน์วงศ์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เก่าพัทลุง

วังเก่าเจ้าเมือง มรดกตระกูลจันทโรจน์วงศ์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เก่าพัทลุง   แหล่งท่องเที่ยวสตูล : วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่) วังเจ้าเมืองพัทลุง ประกอบด้วย “วังเก่า” และ อ่านต่อ