เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร.ศ.112 ชมเรือรบหลวงเก่าแก่อันดับสองของโลก

 

แหล่งท่องเที่ยวสมุทรปราการ : ป้อมพระจุล

ป้อมพระจุลจอมเกล้าหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ป้อมพระจุล นั้น เดิมมีชื่อว่าป้อมแหลมฟ้าผ่า ตั้งอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือ ป้อมพระจุลเป็นสถานที่หนึ่งที่ต้องจารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งอยู่ในช่วงล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสั่งการให้รีบสร้างป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยติดตั้งปืนเสือหมอบไว้ 7 กระบอก โดยสร้างเสร็จในปี ร.ศ.112 หรือปี พ.ศ. 2436 พระองค์ทรงมีราชหัถเลขาถึงเสนาบดีมีความตอนหนึ่งว่า

“ฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่า ว่าความเปนเอกราชของกรุงสยาม ได้สิ่นสุดไปเมื่อใด ชีวิตฉันคงสิ้นสุดไปเมื่อนั้น มิได้อยู่ปกครองทรัพย์สมบัตินี้เล ซึ่งจะทนอยุ่อย่างที่ขอไม่ได้เลยเปนอันขาด”

ในปีเดียวกันนั้นป้อมพระจุลจอมเกล้าได้มีโอกาสรับใช้ชาติอย่างสมเกียรติ เรือรบฝรั่งเศษ 2 ลำ พร้อมด้วยเรือนำร่องอีก 1 ลำ ได้แล่นล่วงเข้ามาในน่านน้ำทะเลไทย จึงเกิดการต่อสู้ระหว่างฝ่ายไทยกับฝรั่งเศษ ปืนใหญ่เสือหมอบได้ทำหน้าที่ยิงถล่มจนเรือนำร่องจมไป 1 ลำ มีการสูญเสียกันทั้งสองฝ่าย แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ทำให้เกิดผลหลายประการ โดยเป็นเหตุให้ฝรั่งเศษ ยุติการสู้รบ ขู่เข็ญในกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ซึ่งได้โต้เถียงกันเป็นเวลากว่า 10 ปี อีกทั้งเป็นเหตุให้ไทยต้องเสียดินแดน 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดให้กับฝรั่งเศษ เพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่และเอกราชไว้

 

ป้อมพระจุล สมุทรปราการ

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : ป้อมพระจุลจอมเกล้า (ชื่อเต็ม)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Pom Phrachun
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 06:00 – 21:00
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
อำเภอ : พระสมุทรเจดีย์ (Phra Samut Chedi)
จังหวัด : สมุทรปราการ (Samut Prakan)
แผนที่ : พิกัด 13.539159,100.583307

 

 

ยลเรือรบอย่างใกล้ชิดที่เรือหลวงแม่กลอง เรือรบที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของโลก

เรือหลวงแม่กลองขึ้นระวางประจำการเมื่อปีพ.ศ. 2480 ได้เคยปฏิบัติภารกิจที่สำคัญต่างๆ เช่น เคยเป็นเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เคยร่วมปฏิบัติการในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา จนถือได้ว่าเป็น “เรือครู” ของทหารเรือ เรือหลวงแม่กลองเป็นเรือรบที่ปฏิบัติราชการยาวนานที่สุดในกองทัพเรือ รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ 59 ปี เรือหลวงแม่กลองเป็นเรือรบที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากเรือ Gun Ship ชื่อ Guanajuato ของประเทศเม็กซิโก

ปัจจุบันเรือหลวงแม่กลอง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ร.ล. แม่กลอง ตั้งเทียบบนพื้นคอนกรีตตายตัวอยู่ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า สามารถขึ้นไปชมปืนใหญ่ ปืนกล และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนเรือรบ

 

เวลาที่แสงเข้าที่ด้านหน้าของเรือหลวง

 

ป้อมพระจุล สมุทรปราการ

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

พระบรมราชานุสาวรีย์ สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงการสู้รบและการป้องกันบ้านเมืองในเหตุการณ์ ร.ศ. 112 พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลเรือ สวมพระมาลามีขนาดสูง 4.20 เมตร หรือ 2 เท่าครึ่งของพระองค์จริง ออกแบบโดยอาจารย์เสวต เทศน์ธรรม ที่ใต้ฐานของพระบรมรูปได้จัดเป็นพิพิธภัณ์แสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของป้อมพระจุลจอมเกล้า

 

 

ป้อมพระจุล สมุทรปราการ

 

 

เดินมุดป้อมชมปืนเสือหมอบ ปืนใหญ่ต่อสู้ขาศึก ภายในป้อมพระจุลจอมเกล้า

ที่บริเวณด้านหลังของพระบรมราชานุสาวรีย์ของป้อมพระจุลจอมเกล้าคือป้อมปืนของแท้ที่ยังคงดูแลรักษามาให้คนรุ่นหลังดูจนถึงปัจจุบัน ภายในป้อมปืนเป็นทางเดินเล็กๆที่เชื่อมต่อเข้าหากันได้ แต่ละจุดจะมีจุดวางปืนหลุม หรือที่เรียกว่าปืนเสือหมอบ จำนวน 7 กระบอก เพื่อไว้ต่อสู้ขาศึก ซึ่งปืนทั้ง 7 กระบอกนี้ถือเป็นปืนใหญ่บรรจุท้ายรุ่นแรกที่มีใช้ในกองทัพเรือ

ปืนเสือหมอบนี้เป็นปืนที่สร้างโดยประเทศอังกฤษ โดยบริษัท เซอร์ ดับบลิว จี อาร์มสตรอง อันที่จริงการจัดซื้อมาจำนวน 10 กระบอก แต่อีก 3 กระบอกติดตั้งไว้ที่ป้อมผีเสื้อสมุทร ปืนเสือหมอบเป็นปืนที่ต้องใช้กำลังพลประจำปืนถึง 10 นาย ต่อกระบอก เมื่อยิงปืนเสือหมอบ แรงดันของดินขับที่จุดตัวภายในลำกล้องจะทำให้ปืนถอยกลับลงมาในหลุม

 

ป้อมพระจุล สมุทรปราการ

 

ดูเรือบรรทุกสินค้าเข้าออกปากอ่าวแม่น้ำที่สะพานชมภูมิประเทศ

สะพานชมภูมิประเทศเฉลิมพระเกียรติ เป็น 1 ใน 9 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของกองทัพเรือ ตั้งอยู่ริมร้านอาหาร เป็นสพานคอนกรีตเสริมเหล้กยาว 110 เมตร ที่ปลายสะพานที่ยื่นออกไปเป็นศาลา เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ตก หรือเพลิดเพลินไปกับเรือบรรทุกสินค้าเข้าออกแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเรือจะต้องผ่านที่ศาลานี้ทำให้เห็นเรือผ่านอยู่ตลอดเวลา

 

ป้อมพระจุล สมุทรปราการ

 

 

เดินสะพานไม้ ชมโรงเรียนศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

โรงเรียนศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแห่งนี้อยู่ด้านหลังของร้านอาหาร สนับสนุนโดยกองทัพเรือและการไฟฟ้านครหลวง ลักษณะเป็นสะพานไม้ระยะสั้นๆเพื่อเดินชมป่าชายเลนที่อยู่ในป้อมพระจุลจอมเกล้า แม้จะไม่ค่อยมีสัตว์ชายเลนให้ชมมากนัก แต่ก็ถือเป็นการเดินผ่อนคลายเห็นวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ทะเลอ่าวไทย

 

ป้อมพระจุล สมุทรปราการ

ชมเสาโทรเลขสายแรก กรุงเทพฯ – ปากน้ำ (สมุทรปราการ)

โทรเลขสายแรกได้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กรมกลาโหมสร้างสายโทรเลขสายแรกขึ้น จากกรุงเทพฯ ไปปากน้ำ และวางเคเบิลโทรเลขใต้น้ำ ต่อออกไปถึงกระโจมไฟนอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะทางทั้งสิ้น 45 กิโลเมตร เพื่อให้ทางราชการใช้ส่งข่าว เกี่ยวกับการเข้าออกของเรือกลไฟ

 

ป้อมพระจุล สมุทรปราการ

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากอำเภอพระประแดงเข้าทางหลวงสาย 303 (ถนนสุขสวัสดิ์) เจอสามแยกซ้ายตรงไปจะเป็นพระสมุทรเจดีย์ ขวาไปทางป้อมพระจุล วิ่งตรงไปประมาณ 6 กิโล จะเจอป้อมทหารรักษาการณ์บริเวณทางเข้า ตรงเข้ามาตามป้ายสักระยะก็ถึงป้อมพระจุล

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
การติดต่อ : 02 475 6072 -3
Official Website : www.navy.mi.th

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์ป้อมพระจุล , ป้ายภายในสถานที่ป้อมพระจุล
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น