อัศจรรย์เศียรพระในต้นไม้ สัญลักษณ์มรดกโลกของอยุธยา วัดศูนย์กลางของอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในสมัยก่อน กล่าวคือ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า หากพิจารณาดูสถานที่ตั้งก็จะเห็นว่ามักอยู่ใกล้ชิดกับพระบรมมหาราชวัง วัดในลักษณะนี้มักจะมีชื่อเรียกว่า วัดมหาธาตุ หรือ วัดพระศรีมหาธาตุ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดมหาธาตุในอยุธยาเข้าใจว่าการก่อสร้างเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระราเมศวร ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง เดิมมีพระปรางค์ที่มีลักษณะสูงใหญ่ ปัจจุบันได้พังทลายลงมาเหลือเพียงชั้นล่าง

วัดมหาธาตุ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของอยุธยาในฐานะหนึ่งในมรดกโลก นักท่องเที่ยวส่วนมากจะไม่พลาดมาชมเศียรพระพุทธรูปในรากไม้ เพราะเป็นภาพที่ปรากฏสู่สายตาชาวโลกเกือบทุกแขนงหากพูดถึงอยุธยา
วัดมหาธาตุ อยุธยา

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Mahathat
วันเปิดให้บริการ : ทุกวัน
เวลาเปิด-ปิด : 08:00 – 18:00
ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท เด็กไม่เสียค่าเข้า
หมายเหตุ : แทรก แทรก
อำเภอ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
แผนที่ : พิกัด 14.355922, 100.568418

อัศจรรย์เศียรพระในต้นไม้ สัญลักษณ์มรดกโลกของอยุธยา

ตั้งอยู่ที่วิหารราย ไม่ไกลจากที่จอดรถ รากไม้ส่วนหนึ่งได้ล้อมเศียรพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาไว้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไป เข้าใจกันว่าในสมัยก่อนเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นโพธิ์ในสมัยเสียกรุง จากนั้นรากโพธิ์ได้ปกคลุมทำให้มีความงดงามแปลกตาคล้ายไปเยือนปราสาทตาพรหมที่นครวัดนครธม

ด้วยความที่เศียรพระพุทธรูปในรากไม้นี้เป็นภาพที่แปลกตา จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์จำนวนมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรยูเนสโกอีกด้วย

วัดมหาธาตุ อยุธยา

 

 

ชมซากปรักปรางค์ประธานของวัดมหาธาตุ

จากหลักฐานพบว่าเดิมปรางค์ประธานของวัดมหาธาตุเป็นปรางค์ที่มีขนาดใหญ่มาก และก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงาม เป็นที่น่าเสียดายปัจจุบันปรางค์ประธานวัดมหาธาตุได้พังทลายลงมาจนถึงชั้นครุฑในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งได้มีการซ่อมใหญ่ในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง  ภายในห้องของปรางค์ประธานมีจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาเป็นรูปอดีตพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางสมาธิ บ้างอยู่ในปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้ว กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้ พบของโบราณหลายชิ้น ที่สำคัญคือ ผอบศิลา ภายในมีสถูปซ้อนกัน 7 ชั้น แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ดำ ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมน และทองคำ ชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประดับอันมีค่า ปัจจุบันได้นำพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

วัดมหาธาตุ อยุธยา

 

เดินเล่นชมโบราณสถานอื่นๆในวัดมหาธาตุ

นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมส่วนอื่นๆนอกเหนือจากพระปรางค์ประธานและเศียรพระพุทธรูป ได้แก่ เจดีย์แปดเหลี่ยม วิหารที่ฐานชุกชี ของพระประธานในวิหาร วิหารเล็ก พระปรางค์ขนาดกลางภายในพระปรางค์  และตำหนักพระสังฆราช

 

วัดมหาธาตุ อยุธยา

 

ชมทัศนียภาพของวัดมหาธาตุยามค่ำคืน

ที่วัดมหาธาตุ ในช่วงกลางคืนจะเปิดไฟส่องไปที่พระปรางค์และบริเวณโดยรอบเพื่อให้เห็นความสวยงามในมุมมองยามค่ำคืน ไฟจะเปิดเวลาประมาณ 19:00 – 21:00 ของทุกวัน

 

ชมแสงสีเสียงงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี

ในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ที่อยุธยาจะจัดงานงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกที่บริเวณวัดมหาธาตุ ซึ่งไฮไลต์อยู่ที่การจัดแสดงสีเสียงโดยมีวัดมหาธาตุเป็นฉากหลัง งานแสดงแสงสีเสียงอันตระการตานี้จัดแสดงเรื่องราวในอดีตของอยุธยา โดยเฉพาะเมื่อมองไปที่ฉากหลังซึ่งเป็นซากปรักหักพังแล้ว เราสามารถได้ทั้งความบันเทิงและเรียนรู้อดีตเป็นบทเรียนไปด้วยกัน

วัดมหาธาตุ อยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้า

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพฯเข้าตัวเมืองอยุธยา ผ่านวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้มมาทางเส้นโรจนะ เมื่อเจอสี่แยกที่ตัดกับถนนชีกุนให้เลี้ยวขวาเข้าถนนชีกุน ตรงมาเจอวงเวียนให้ตรงมา วัดมหาธาตุจะอยุ่ทางซ้ายมือ

  การติดต่อ

ที่อยู่ : ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , Wikipedia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น