สักการะพระพุทธบาทเก่าแก่ที่สุดในไทย ท่ามกลางโบราณสถานตั้งแต่ยุคอาณาจักรละโว้

 

แหล่งท่องเที่ยวปราจีนบุรี : โบราณสถานสระมรกตและงานมาฆปูรมีศรีปราจีน

โบราณสถานสระมรกต หรือ กลุ่มโบราณสถานสระมรกต ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสระมรกต เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ที่สร้างซ้อนทับกันตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 ถึง18 ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากคงเหลือให้เห็นแค่ฐานรากที่ทำจากศิลาแลงและอิฐ มีการค้นพบรอบพระพุทธบาทที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เป็นรอยพระพุทธบาทคู่สลักลงไปในพื้นศิลาแลง ปัจจุบันสามารถพบเห็นกลุ่มซากอาคารพุทธศาสนามหายาน ซึ่งมีแผนผังแบบเดียวกับอโรคยศาลาหรือสุขศาลาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างทับของเดิมราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 ปัจจุบันบางส่วนของศิลาแลงได้นำไปถูกสร้างอุโบสถของวัดต่างๆ ในพื้นที่แถบนี้

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Sra Morakot Ancient City
อำเภอ : ศรีมโหสถ
จังหวัด : ปราจีนบุรี (Prachin Buri)
แผนที่ : พิกัด 13.863529,101.424073

 

 

รอยพระพุทธบาทคู่และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

รอยพระพุทธบาทคู่ เป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สลักบนบนศิลาแลง คาดว่าสร้างขึ้นครั้งแรกสมัยทวารวดีถึงสมัยลพบุรี  ที่ฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักรนูนทั้งสองข้าง และยังมีการสลักรูปกากบาท ที่ตรงกลางมีหลุมสำหรับใช้ปักเสา สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อปักฉัตรหรือร่ม ใกล้กันมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก

 

โบราณสถานสระมรกต และงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

โบราณสถานสระมรกต และงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

 

อาคารศรีมโหสถ

จัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานที่อยู่ใบริวเณนี้ได้แก่เมืองศรีมโหสถและโบราณสถานศรีมโหสถ  ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในบริเวณนั้น ที่สำคัญ ๆ เช่น
จารึกเนินสระบัว (ศิลาจารึกหลักที่ 56)เป็นศิลาจารึกหินทรายสีขาวขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 177 ซม.

 

สระมรกด

สระมรกต เป็นบึงน้ำโบราณรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 115 เมตร ยาว 214 เมตร ลึก 3.50 เมตร  พื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ตั้งอยู่กลางธรรมชาติล้อมรอบ มีบัวบานอยู่กลางสระ สันนิษฐานว่าขุดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและนำศิลาแลงไปใช้เป็นสถาปัตยกรรม ใกล้กันมีแบบจำลองเมืองโบราณใหได้ชม

 

 

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน เป็นงานทางพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี จัดขึ้นที่วัดสระมรกต ในวันวันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เพื่อสืบสานเรื่องราวในพุทธกาล พุทธศาสนิกชนจะนุ่งขาวห่มขาวร่วมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ  ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลกับพระภิกษุสงฆ์ระหว่างเดินธุดงค์ มีขบวนแห่โคมประทีป ฟังเทศน์โอวาทปาฏิโมกข์ โดยภายในบริเวณโบราณสถานวัดสระมรกตจะมีการจุดเทียนบูชา มีความงดงามเป็นอย่างมาก

โบราณสถานสระมรกต และงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

โบราณสถานสระมรกต และงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

โบราณสถานสระมรกต และงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

โบราณสถานสระมรกต และงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

โบราณสถานสระมรกต และงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ปราจีนบุรี

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามถนนสุวินทวงศ์ ใช้เส้นทางหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี-อำเภอพนมสารคาม ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงกลุ่มโบราณสถานสระมรกต

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอ จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์จังหวัดปราจีนบุรี, สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น