วังเก่าเจ้าเมือง มรดกตระกูลจันทโรจน์วงศ์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เก่าพัทลุง

 

แหล่งท่องเที่ยวสตูล : วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่)

วังเจ้าเมืองพัทลุง ประกอบด้วย “วังเก่า” และ “วังใหม่” อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน วังเจ้าเมืองพัทลุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง วังเก่าเป็นวังเจ้าเมืองพัทลุง คือ พระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจน์วงศ์) สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาวังได้ตกทอดมาจนถึงนางประไพ มุตตามระ บุตรีของหลวงศรีวรวัตร สภาพปัจจุบันเป็นเรือนไทยภาคใต้ผสมภาคกลาง มีเรือนใหญ่ทรงไทยแฝดอยู่ตรงกลาง ส่วนวังใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ.2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์จักรวิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทโรจวงศ์) บุตรชายของพระยาพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงคนต่อมา เป็นกลุ่มเรือนไทย 5 หลัง แบ่งเป็นเรือนนอนและเรือนครัว เรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยโบราณ จจุบันวังนี้ทายาทตระกูล “จันทโรจวงศ์” ได้มอบให้เป็นสมบัติของชาติ นอกจากยังสามารถเห็นเรือเก่าสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้มอบให้กรมศิลปากรเพื่อเป็นสมบัติของชาติในการอนุรักษ์ไว้ต่อไป

ส่วนที่เรียกว่าเป็น “วัง” นั้น ในสมัยโบราณ “ผู้เป็นเจ้าแห่งเมือง” มีอำนาจ สิทธิ์ขาด ในการปกครองบ้านเมืองแบบ “กินเมือง” เมื่อเจ้าเมืองมีอำนาจในฐานะเป็นผู้แทนต่างพระเนตรพระกรรณเช่นนี้ย่อมถือว่าเป็นเสมือนเจ้า หรือ เจ้าแห่งเมืองเมืองนั้น ที่อยู่ของท่านที่เป็นเจ้าเมือง จึงต้องเรียกว่า “วัง” ด้วย เช่นเดียวกับวังอีกหลายแห่งในภาคใต้

 

วังเจ้าเมืองพัทลุง พัทลุง

วังเจ้าเมืองพัทลุง พัทลุง

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วังเก่า-วังใหม่
ชื่อภาษาอังกฤษ : Phatthalung Governors Residence
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 12:00  และ 13:00-16:00
ค่าเข้าชม : คนไทย 5 บาท  / Foreigner 30 BHT
อำเภอ : เมืองพัทลุง (Muang Phatthalung)
จังหวัด : พัทลุง (Phatthalung)
แผนที่ : พิกัด 7.62369,100.145512

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากตัวเมืองพัทลุง วิ่งมาตามถนนอภัยบริรักษ์ (ทางหลวงหมายเลข 4047)  ทางเดียวกับที่ไปหาดแสนสุขลำป่า ประมาณ 6 กิโลเมตร วังเจ้าเมืองพัทลุง เลยวัดวังมาเล็กน้อย

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง , สำนักงานจังหวัดพัทลุง , เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น