ย้อนเวลาพาชมเมืองพันกว่าปีก่อน เมืองศรีมโหสถ เยือนสระน้ำโบราณ

แหล่งท่องเที่ยวปราจีนบุรี : โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถเป็นแหล่งโบราณคดี เป็นเมืองโบราณของสายประเทศย้อนเวลาความเก่าแก่ไปสมัยอารยธรรมทวารวดี หรือราว 1,500 ปีก่อนมีชื่อตามนิทานชาดก พระมโหสถ และยังมีชื่อเรียกอื่นว่า “เมืองอวัธยะปุระ” หรือ “เมืองพระรถ” มีความรุ่งเรืองไม่แพ้เมืองนครปฐมหรือเมืองอู่ทองในอดีต โบราณสถานเมืองศรีมโหสถแห่งนี้ร่องรอยของศาสนสถานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต โบราณสถานเมืองศรีมโหสถมีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ ลักษณะเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่มุมทั้งสี่มน จึงมีลักษณะคล้ายรูปไข่ มีคูน้ำคันดินที่สมบูรณ์ รอยรอบมีสระใหญ่สองแห่งเรียกว่า สระมรกต และสระบัวล้า มีโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่โดยรอบ 3 หมู่บ้านด้วยกัน ได้แก่ บ้านสระมะเขือ บ้านโคกวัด และบ้านหนองสะแก ภายในโบราณสถานเมืองศรีมโหสถมีการค้นพบเทวาลัยของพระนารายณ์ในลัทธิพราหมณ์ฮินดู และมีเทวรูปสลักจากหินทราย เป็นรูปเทพเจ้าต่างๆแบบฮินดู ปัจจุบันโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีเมืองศรีมโหสถเหล่านี้ได้นำไปจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : แหล่งโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Si Mahosot Ancient City
อำเภอ : ศรีมโหสถ
จังหวัด : ปราจีนบุรี (Prachin Buri)
แผนที่ : พิกัด 13.891010,101.414811

 

กลุ่มโบราณสถานกลางเมือง

เป็นโบราณสถานที่เป็นหมู่เทวาลัย มีฐานก่อด้วยศิลาแลง ด้านบนก่อด้วยอิฐ ด้านหลังมีบ่อน้ำ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18  โบราณวัตถุที่ขุดพบ ได้แก่ เทวรูปต่าง ๆ และเศษเครื่องปั้นดินเผา สมัยลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภูเขาทอง เป็นเจดีย์รูปกลมลักษณะเหมือนโอคว่ำ สมัยทวารวดี

 

โบราณสถานสระแก้ว

โบราณสถานสระแก้วเป็นสระน้ำโบราณ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเมืองศรีมโหสถ ตัวสระเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีการขุดลงไปในชั้นของศิลาแลง มีทางลงทำเป็นขั้นบันไดผนังขอบสระทุกด้าน รอบสระมีภาพการแกะสลักภาพนูนต่ำเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น งู ช้าง สิงห์ หมู  ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสูง สันนิษฐานว่าสระน้ำโบราณแห่งนี้เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา มีช่วงอายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 6-11

 

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

โบราณสถานหมายเลขที่ 25

เป็นเทวาลัย รากฐานอาคาร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อด้วยศิลาแลง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12

   

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองปราจีนบุรี ไปตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3070 อีกประมาณ 1 กิโลเมตร โบราณสถานเมืองศรีมโหสถจะอยู่ทางด้านขวามือ

    การติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , เวบไซท์จังหวัดปราจีนบุรี , Wikipedia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น