ชมปราสาทเขมรโบราณกลางป่าที่บูรณะแบบอนัสติโลซิส ชายขอบประเทศไทยบูรพาทิศ 

 

แหล่งท่องเที่ยวสระแก้ว : ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ขอมโบราณ ตั้งอบู่บริเวณชายแดนไทย-เขมร ในฝั่งไทยอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว ปราสาทสด๊กก๊อกธมมีความโดดเด่นตรงที่เป็นโบราณสถานขอมหรือศาสนถานแบบฮินดูไศวนิกายที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ซึ่งถูกบูรณะแบบ “อนัสติโลซิส” ซึ่งเป็นวิธีบูรณะแบบสมัยก่อนคือทำวิธีการประกอบคืนสภาพเหมือนต่อจิ๊กซอว์ โดยค่อยๆรื้อตัวปราสาทลงมาทีละชิ้น ทำรหัสให้กับหินแต่ละก้อน จึงเริ่มทำการบูรณะโดยการประกอบเข้าไปใหม่ดังเดิม มีการสร้างรากฐานและเสริมโครงสร้างให้แข็งแรง  คงความดั้งเดิมให้มากที่สุด ซึ่งเนื้อแท้ของการบูรณะแบบ “อนัสติโลซิส” นี้ ต้องประกอบด้วยการนำเอาวัสดุดั้งเดิม กลับไปวางไว้ในตำแหน่งเดิม โดยใช้วิธีก่อสร้างแบบดั้งเดิม ซึ่งวิธีบูรณะแบบนี้เป็นวิธีเดียวกันกับที่ใช้บูรณะโบราณสถาน “อะโครโปลิส” ที่เมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ หรือ “บุโรพุทโธ” ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย แต่ที่ปราสาท “สด๊กก๊อกธม” แห่งนี้ด้วยปัญหาด้านโครงสร้างจึงต้องมีการเสริมเพิ่มเติมมาบ้าง เช่นเดียวกับปราสาทต่างๆในเมืองไทย อย่างปราสาทหินพิมาย ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทพนมรุ้ง

ผังปราสาทสด๊กก๊อกธมสร้างขึ้นตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาลตามแบบฮินดู องค์ปราสาทตั้งอยู่บนเนินดินสูงกว่าพื้นที่โดยรอบ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามดวงอาทิตย์ เชื่อมต่อมาจาก “บาราย” หรือสระน้ำขนาดใหญ่ (ปัจจุบันบริเวณบารายยังมีความเสี่ยงหรือพื้นที่วางระเบิดในครั้งเกิดสงคราม) ตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายและศิลาแลงตามลักษณะศิลปะเขมรแบบคลัง-บาปวน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับผังของปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทด้านนอกเป็นกำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแดง มีทางเข้าหลักเป็นซุ้ม “โคปุระ” ที่ประตูด้านทิศตะวันออก เมื่อผ่านเข้ามาจะพบคูน้ำล้อมปราสาท จึงเป็นระเบียงคดล้อมรอบตัวปราสาท ส่วนตัวปราสาทมีปรางค์ประธานอยู่บริเวณกลาง ภายในประธานเดิมประดิษฐานศิวลึงค์

คำว่า “สด๊กก๊อกธม” เป็นภาษาเขมรแปลว่า “เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่” ด้วยมีหนองน้ำอยู่ใกล้ๆปราสาท ส่วนในอดีตชาวบ้านจะเรียกปราสาทนี้ว่า “ปราสาทเมืองพร้าว” เพราะมีเรื่องเล่าว่าในอดีตมีคนพบเห็นต้นมะพร้าวขึ้นบริเวณปราสาททั้งที่บริเวณโดยรอบเป็นป่าทึบ จากหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม 2 ที่หอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากร บันทึกไว้ว่า ปราสาทสด๊กก๊อกธมมีจุดเริ่มต้นในราวปี พ.ศ. 1595 ในสมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 เพื่อประดิษฐาน “กัมรเตงชคตศิวลึงค์” ตามคำแนะนำของพราหมณ์ปุโรหิตเป็นผู้นำศาสนาเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้าและกษัตริย์

จากจุดจอดรถจะเดินด้วยเท้าระยะประมาณ 300 เมตร ก็จะถึงตัวปราสาท นักท่องเที่ยวอาจจะเช่าจักรยานบิรเวณที่จอดเพื่อขี่ไปสู่ตัวปราสาทก็ได้

 
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Prasat Sdok Kok Thom (Sdok Kok Thom Ancient Temple)
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : เปิด 24 ชม. แต่ควรมาเฉพาะช่วงกลางวันเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เปลี่ยว
ค่าเข้าชม :
  • ไม่เสียค่าเข้าชม
ช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพ :
หมายเหตุ :
  • ค่าเช่าจักรยานคันละ 20 บาท
อำเภอ : โคกสูง (Khok Sung)
จังหวัด : สระแก้ว (Sa Kaeo)
แผนที่ : พิกัด 13.841326,102.739119

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากอำเภออรัญประเทศใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 348 ไปทางอำเภอตาพระยา ผ่านที่ว่าการอำเภอโคกสูงไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร ซ้ายมือจะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เลยไปจะมีทางแยกมีป้ายบอกไปปราสาทสด๊กก๊อกธม ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงชนบท สก 3018 ผ่านบ้านสุขสำราญไปประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านหนองเสม็ดให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรตามทางราดยางไปเรื่อยๆ ไปตามป้าย จะพบเส้นทางเข้าปราสาททางขวาให้เลี้ยวไปอีก 2.5 กิโลเมตร   ก็จะถึงบริเวณปราสาทสด๊กก๊อกธม ให้เลาะเส้นทางมาเรื่อยๆ จะเจอบริเวณจุดจอดรถเป็นสัดเป็นส่วน

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น