food, products or place Zip code or address

วิถีชีวิตและการเกษตร

โครงการหลวงปังค่า พะเยา

Pinpoint Add to Favorites

ตามไปชมฟักทองยักษ์ พบรอยยิ้มกับธรรมชาติพร้อมๆกันในโครงการหลวง

ตามไปชมฟักทองยักษ์ พบรอยยิ้มกับธรรมชาติพร้อมๆกันในโครงการหลวง   แหล่งท่องเที่ยวพะเยา : โครงการหลวงปังค่า โครงการหลวงปังค่า หรือที่มีชื่อเต็มว่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้งขึ้นไนปีพ.ศ. 2530 เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้ผลเมืองหนาวทดแทนการบุกรุกป่าและปลูกฝิ่น โครงการหลวงแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 640 อ่านต่อ

โครงการหลวงห้วยแล้ง เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

เที่ยวเชิงเกษตรกลางขุนเขาเชียงราย แวะไร่องุ่นเวียงแก่น ชื่อห้วยแล้งแต่ชุ่มชื่น

เที่ยวเชิงเกษตรกลางขุนเขาเชียงราย แวะไร่องุ่นเวียงแก่น ชื่อห้วยแล้งแต่ชุ่มชื่น   แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : โครงการหลวงห้วยแล้ง โครงการหลวงห้วยแล้ง หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง เป็นหนึ่ง อ่านต่อ

โครงการหลวงตีนตก เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

หอมกาแฟ แช่ลำธาร หัวใจเบิกบานเมื่อได้มาเยือนโครงการหลวงตีนตก

หอมกาแฟ แช่ลำธาร หัวใจเบิกบานเมื่อได้มาเยือนโครงการหลวงตีนตก   แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : โครงการหลวงตีนตก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก หรือ โครงการหลวงตีนตก ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยแก้ว อ่านต่อ

ปากน้ำปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบฯ

Pinpoint Add to Favorites

ดินแดนปลาหมึกแดดเดียว สัมผัสวิถีชาวปากน้ำปราณกลางทะเลแสงสีเขียว

ดินแดนปลาหมึกแดดเดียว สัมผัสวิถีชาวปากน้ำปราณกลางทะเลแสงสีเขียว   แหล่งท่องเที่ยวปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ :  ปากน้ำปราณบุรี ปากน้ำปราณบุรี หรือ ที่เรียกสั้นๆว่าปากน้ำปราณ อ่านต่อ

ศูนย์หัตถกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ผ้าซิ่นตีนจก เอกลักษณ์และความผูกพันของแม่หญิงแม่แจ่ม หัตถกรรมที่หวงแหนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

ผ้าซิ่นตีนจก เอกลักษณ์และความผูกพันของแม่หญิงแม่แจ่ม หัตถกรรมที่หวงแหนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ   แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : ศูนย์หัตถกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะที่บ้านท้องฝาย อ่านต่อ

นาขั้นบันไดบ้านกองกาน แม่แจ่ม เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ชมสีสันนาขั้นบันไดมุมสูง มุมแจ่มแห่งแม่แจ่ม กรีนเชียงใหม่ยินดีต้อนรับ

ชมสีสันนาขั้นบันไดมุมสูง มุมแจ่มแห่งแม่แจ่ม กรีนเชียงใหม่ยินดีต้อนรับ   แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : นาขั้นบันไดบ้านกองกาน นาขั้นบันไดบ้านกองกาน ตั้งอยู่ที่บ้านกองกาน ด้านเหนือของเมืองแม่แจ่ม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะการมาชมนาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย อ่านต่อ

นาขั้นบันไดป่าปงเปียง แม่แจ่ม เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ชั่วโมงต้องมนต์ มุมพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมกับนาขั้นไดที่สวยงาม

ชั่วโมงต้องมนต์ มุมพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมกับนาขั้นไดที่สวยงาม   แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : นาขั้นบันไดป่าปงเปียง  ป่าปงเปียงเป็นชื่อเรียกขนานนามระหว่างหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นจุดชมนาขั้นบันไดของเมืองแม่แจ่มที่แสนงดงาม แม้การเดินทางเข้าถึงจะเป็นเส้นทางลูกรังและต้องใช้เครื่องยนต์ 4WD แต่นาขั้นบันไดป่าปงเปียงก็ไม่เคยร้างรานักท่องเที่ยว ในแต่ละวันโดยเฉพาะวันหยุดต่างก็มีรถรับส่งนักท่องเที่ยววิ่งเข้าออกนาขั้นบันไดป่าปงเปียงอยู่ตลอด อ่านต่อ

นาขั้นบันไดบ้านแม่ปาน แม่แจ่ม เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ชมนาขั้นบันไดแม่แจ่มมุมบน มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธื์

ชมนาขั้นบันไดแม่แจ่มมุมบน มนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธื์   แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : นาขั้นบันไดบ้านแม่ปาน  นาขั้นบันไดบ้านแม่ปาน  เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของการชมนาขั้นบันไดของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มนาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงจะกระจายตัวอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆรอบๆอำเภอแม่แจ่ม อาทิ อ่านต่อ

นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

อลังการหุบเขานาขั้นบันได ปกาเกอะญอลุ่มน้ำแม่กลางแห่งดอยอินทนนท์

อลังการหุบเขานาขั้นบันได ปกาเกอะญอลุ่มน้ำแม่กลางแห่งดอยอินทนนท์   แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง  บ้านแม่กลางหลวงตั้งอยู่ในหุบเขานาขั้นบันไดบนพื้นที่ลุ่มน้ำบนดอยอินทนนท์ ในอดีตมีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากพม่ามาสู่บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และได้มีการอพยพกันไปมาตามความเชื่อเกี่ยวกับภัยพิบัติและโรคระบาด จนได้มีการขยายหมู่บ้านมาสู่พื้นที่บ้านแม่กลางหลวงบริเวณลุ่มน้ำแม่กลางหรือที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า "แม่กลางคี" มีชนเผ่ากระเหรี่ยงอาศัยกลุมสะกอหรือที่รู้จักกันในชื่อ อ่านต่อ

สวนกล้วยไม้ แอร์ออร์คิด นครปฐม

Pinpoint Add to Favorites

ซูเปอร์มาเก็ตกล้วยไม้แห่งแรกของประเทศไทย ดังที่สุดในนครปฐม ชมกล้วยไม้พันธุ์พระนาม

ซูเปอร์มาเก็ตกล้วยไม้แห่งแรกของประเทศไทย ดังที่สุดในนครปฐม ชมกล้วยไม้พันธุ์พระนาม   แหล่งท่องเที่ยวนครปฐม : สวนกล้วยไม้ แอร์ออร์คิด  แอร์ออร์คิดส์ เป็นสวนกล้วยไม้ชื่อดังของจังหวัดนครปฐมและเป็นซูเปอร์มาเก็ตกล้วยไม้แห่งแรกของประเทศไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อ่านต่อ