สุพรรณฯก็มีสวนดอกไม้ สวรรค์ของคนรักสีสัน ซื้อต้นไม้ดอกไม้ราคาถูก

 

แหล่งท่องเที่ยวสุพรรณบุรี : ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง เป็นชื่อเรียกย่อๆของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมต้นไม้ดอกไม้นานาพรรณต่างๆที่ได้วิจัยเพาะเลี้ยงภายในศูนย์ฯเพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบต้นไม้ดอกไม้ต่างๆ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงมีพื้นที่กว้างขวางถึง 380 ไร่ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ แต่บริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปก็คือบริเวณโรงเรือนจำหน่ายพันธุ์ไม้ ซึ่งมีด้วยกันหลายโรงเรือน นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาต้นไม้ดอกไม้ได้อย่างมากมายในราคาที่แสนจะประหยัด โดยศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงได้จัดตะกร้าหรือรถเข็นไว้บริการ

ในช่วงเวลาของแต่ละปีที่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จะจัดเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี อาทิ “เทศกาลดอกไม้เมืองหนาว” “มหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี” “กุมภาพันธุ์สัญญารัก” “ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่” “ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี”

 

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : สวนสวรรค์สุพรรณบุรี, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สุพรรณบุรี , ศูนย์เพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Agricultural Promotion and Development Centre Suphan Buri
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:30 – 16:30
ฤดูกาลท่องเที่ยว :
หมายเหตุ : ในช่วงเดือนต่างๆจะมีการจัดงานดอกไม้ตามฤดูกาลซึ่งมีคสามสวยงามแตกต่างกัน
อำเภอ : อู่ทอง (U Thong)
จังหวัด : สุพรรณบุรี (Suphan Buri)
แผนที่ : พิกัด 14.493315,99.894043

 

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืชและฝึกอาชีพการเกษตรทั้งในด้านการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การอนุบาล การขยายเพิ่มปริมาณ การกระจายพันธุ์ การปลูก การส่งเสริม การฝึก-อบรมวิทยาการต่างๆ สนับสนุนแก่เกษตรกรให้สามารถนำไปปฏิบัติจนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและได้มาตราฐานสำหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) นั้นประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารฝึกอบรมและพักรับประทานอาหาร อาคารหอพัก อาคารปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เรือนพรรณไม้งาม บรรหาร – แจ่มใส สวนไม้ดอกตรึงตาไม้ประดับตรึงใจ ทุ่งทานตะวันบ้านบรรหาร -แจ่มใสแปลงเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิดสวนเพื่อสุขภาพที่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ ที่สวยงามรวมถึงอาคารบ้านพักราชการและลูกจ้าง

 

 

เทศกาลทุ่งทานตะวันบานสุพรรณบุรี ช่วง 1 – 15 ธันวาคม

ตั้งอยู่บริเวณทุ่งดอกทานตะวัน (เข้ามาที่ศูนย์ฯ ให้เลี้ยวขวา) เป็นทุ่งดอกทานตะวันที่มีขนาดใหญ่ไม่แพ้ที่จังหวัดลพบุรี จุดเด่นอยู่ที่แลนด์มาร์คภายในทุ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมทุ่งดอกทานตะวันจากมุมบนได้ การมาชมทุ่งดอกทานตะวันสุพรรณบุรี แนะนำให้มาช่วงเช้า

 

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

 

 

เทศกาลดอกไม้เมืองหนาว ช่วง 16-31 ธันวาคม

ในช่วงนี้ทางศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ เนื่องจากดอกไม้เมืองหนาวกำลังออกดอกสวยงาม ทางทางศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจึวได้จัดไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวมาให้ชมกัน อาทิ แกลดิโอลัส พิทูเนีย ไฮยาซิน กุหลาบนางฟ้า ฯ

 

 

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

 

งานมหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี ช่วง 1 – 10 มกราคม

ในช่วงนี้ทางศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงได้จัดแสดงสวนทิวลิปในบริเวณศูนย์ฯ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมดอกทิวลิปสีสันต่างๆ มีความสวยงามมาก โดยทิวลิปจะนำมาจัดแสดงเป็นหย่อมๆภายในโรงจัดแสดงควบคู่กับดอกไม้เมืองหนาวอืนๆ ไม่ได้เป็นสวนจัดแสดงทิวลิปขนาดใหญ่

 

 

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

 

งานกุมภาพันธุ์สัญญารัก ช่วง 1 – 15 กุมภาพันธ์

ช่วงนี้ที่ศูนย์ฯจัดแสดงสวนดอกกุหลาบสีแดงสดในรูปแบบต่างๆ อาทิ สวนกุหลาบสไตล์แวร์ซายน์ นอกจากนั้นในวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ ยังมีการจัดพิธีมงคลสมรสหมู่และจดทะเบียนสมรสหมู่อีกด้วย

 

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /   ไปตามเส้นทางอู่ทอง-ด่านช้าง  ประมาณ  6  กิโลเมตร  ถึงโรงงานน้ำตาล  เลี้ยวซ้ายสะพานคลองชลประทาน  แล้วเลี้ยวขวาเลียบคลองชลประทาน  10  กิโลเมตร  ศูนย์ฯอยู่ทางซ้ายมือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ( พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ) 1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 721600
การติดต่อ : 035 437704-5
Official Website : http://www.aopdt01.doae.go.th
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 
เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น