food, products or place Zip code or address

จังหวัดเชียงราย

ที่เที่ยวในจังหวัดเชียงราย สามารถเลือกโดยแบ่งออกตามอำเภอได้ดังนี้

อำเภอเมืองเชียงราย , อำเภอเวียงชัย, อำเภอเชียงของ , อำเภอเทิง, อำเภอพาน, อำเภอป่าแดด, อำเภอแม่จัน , อำเภอเชียงแสน , อำเภอแม่สาย, อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพญาเม็งราย, อำเภอเวียงแก่น ,
อำเภอขุนตาล, อำเภอแม่ฟ้าหลวง , อำเภอแม่ลาว, อำเภอเวียงเชียงรุ้ง, อำเภอดอยหลวง

วัดพระธาตุผาเงา เชียงแสน เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

กราบหลวงพ่อผาเงา พระพุทธรูปโบราณริมโขง สักการะพระธาตุตั้งอยู่บนก้อนหิน

กราบหลวงพ่อผาเงา พระพุทธรูปโบราณริมโขง สักการะพระธาตุตั้งอยู่บนก้อนหิน 

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เชียงแสน เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

เยี่ยมถิ่นฝิ่น เรียนรู้ตำนานแหล่งค้าฝิ่นระดับโลกกลางสามเหลี่ยมทองคำ

เยี่ยมถิ่นฝิ่น เรียนรู้ตำนานแหล่งค้าฝิ่นระดับโลกกลางสามเหลี่ยมทองคำ 

ท่าผาถ่านและทางเดินริมโขง เชียงของ เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

จูงมือเดินเล่นเลาะเลียบลำน้ำโขง สืบตำนานปู่ละหึ่งบรรพบุรุษร่างยักษ์ของชาวเชียงของ

จูงมือเดินเล่นเลาะเลียบลำน้ำโขง สืบตำนานปู่ละหึ่งบรรพบุรุษร่างยักษ์ของชาวเชียงของ 

ทะเลสาบเชียงแสน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย) เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

เดินเลาะเลียบดูนกทะเลสาบเมืองหนาว หมอกยามเช้าโรแมนติกที่เชียงแสน

เดินเลาะเลียบดูนกทะเลสาบเมืองหนาว หมอกยามเช้าโรแมนติกที่เชียงแสน 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

ชมศิลปะวัตถุจากการขุดค้นเมืองเชียงแสน เข้าใจวิถีชาวเขาเผ่าต่างๆของเชียงราย

ชมศิลปะวัตถุจากการขุดค้นเมืองเชียงแสน เข้าใจวิถีชาวเขาเผ่าต่างๆของเชียงราย 

พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสน เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

สักการะพระเจ้าล้านตื้อที่สามเหลี่ยมทองคำ ตำนานพุทธศาสนาศักดิ์สิทธิ์จมลงกลางลุ่มน้ำโขง

สักการะพระเจ้าล้านตื้อที่สามเหลี่ยมทองคำ ตำนานพุทธศาสนาศักดิ์สิทธิ์จมลงกลางลุ่มน้ำโขง 

แก่งผาได เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

เลาะแก่งชมเกาะกลางโขง ยืนสูดอากาศสดชื่นแล้วโบกมือทักทายเมืองลาว

เลาะแก่งชมเกาะกลางโขง ยืนสูดอากาศสดชื่นแล้วโบกมือทักทายเมืองลาว   

โครงการหลวงห้วยแล้ง เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

เที่ยวเชิงเกษตรกลางขุนเขาเชียงราย แวะไร่องุ่นเวียงแก่น ชื่อห้วยแล้งแต่ชุ่มชื่น

เที่ยวเชิงเกษตรกลางขุนเขาเชียงราย แวะไร่องุ่นเวียงแก่น ชื่อห้วยแล้งแต่ชุ่มชื่น 

ดอยดินแดง เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

งานคราฟท์เครื่องปั้นดินเผา ศิลปินเซรามิคระดับนานาชาติ งานร่วมสมัยผสานวิถีดั้งเดิม

งานคราฟท์เครื่องปั้นดินเผา ศิลปินเซรามิคระดับนานาชาติ งานร่วมสมัยผสานวิถีดั้งเดิม 

วัดพระแก้ว เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

ตามรอยสายธารตั้งต้นพระแก้วมรกต กราบสักการะพระหยกเชียงราย

ตามรอยสายธารตั้งต้นพระแก้วมรกต กราบสักการะพระหยกเชียงราย