ชมศิลปะวัตถุจากการขุดค้นเมืองเชียงแสน เข้าใจวิถีชาวเขาเผ่าต่างๆของเชียงราย

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม รวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเมืองเชียงแสนนี้เป็นเมืองโบราณของภาคเหนือตอนบนตามประวัติศาสตร์ล้านนา ในอดีต พระราชนัดดาของพระเจ้าเม็งรายทรงสร้างเมืองเชียงแสนขึ้นปี พ.ศ.1871 เพื่อเป็นที่มั่นในการควบคุมดูแลหัวเมืองต่างๆ ในแคว้นโยนก และเป็นปากประตูเพื่อติดต่อกับบ้านเมืองภายในผืนทวีปตามเส้นทางแม่น้ำโขง มีร่องรอยโบราณสถานให้เห็นอยู่ถึงปัจจุบัน

ภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนจัดแสดงออกเป็นส่วนๆได้แก่ ส่วนนิทรรศการแสดงประวิตศาสตร์การสร้างเมืองเชียงแสน การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ส่วนแสดงโบราณวัตถุที่ถูกขุดค้นพบ อาทิ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพิมพ์ ศิลาจารึก เครื่องมือหินกะเทาะ เครื่องถ้วย ชิ้นส่วนลายปูนปั้น ผอบ แผ่นอิฐดินเผา ฯ ส่วนแสดงเครื่องถ้วยในจัดหวัดเชียงราย ส่วนแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านและชาวเขา จัดแสดงเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เครื่องใช้ของชนเผ่าต่างๆ

โบราณวัตถุที่สำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เริ่มตั้งแต่เศียรพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ ส่วนภายในมีโบราณวัตถุได้แก่

  • หน้ากาล ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 ชิ้นส่วนลายปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน
  • เปลวรัศมี ทำด้วยสำริด ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 พบที่วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน
  • ประติมากรรมรูปพระฤาษีกัมมะโล ศิลปะล้านนา พ.ศ. 2147
  • พิณเปี๊ยะ ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 25

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เชียงราย

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : พิพิธภัณฑ์เชียงแสน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chiangsaen National Museum
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 00:00 – 00:00พัก 12:00-13:00
ค่าเข้าชม : คนไทย 20 บาท , Foreigner 100 BHT
อำเภอ : เชียงแสน (Chiang Saen)
จังหวัด : เชียงราย (Chiang Rai)
แผนที่ : พิกัด 20.273632,100.079355

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เชียงราย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เชียงราย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เชียงราย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เชียงราย

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองเชียงรายวิ่งขึ้นเหนือตามถนนพหลโยธิน เมื่อถึงอำเภอแม่จัน เมื่อผ่านตัวอำเภอจะเจอสามแยกเลี้ยวขวาไปถนนสาย 1016 ให้เลี้ยวขวาตรงไปถึงอำเภอเชียงแสน เมื่อถึงวงเวียนให้ตรงขึ้นมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนจะอยู่ทางขวามือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 702 ถ. พหลโยธิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
การติดต่อ : 053 777102
Official Website : www.nationalmuseums.finearts.go.th

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย , ป้ายข้อมูลภายในสถานที่
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น