ชุมชนรวมมิตรหลายชนเผ่า กิจกรรมนั่งช้างเข้าถึงวิถีชีวิต

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร

บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงในการขี่ช้างและการเข้าถึงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก รายล้อมไปด้วยหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วยชาวเขาหลายเผ่า อาทิ กะเหรี่ยง ม้ง อาข่า ลาหู่ ลีซอ ไทลื้อ ฯ ที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรเริ่มต้นการให้บริการทัวร์ช้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 แต่ยังไม่แพร่หลายนัก จนได้มีการยอมรับจากชุมชนโดยรอบมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้กลายมาเป็น”ทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร” มาจนถึงทุกวันนี้ ในปี พ.ศ. 2549 อีกทั้งยังได้นรับรางวัล “หมู่บ้านหัตถกรรมและท่องเที่ยว OTOP ประจำปี 2549” และนับว่าเป็นศูนย์กลางของชาวเขาในบริเวณอำเภอเมืองเชียงรายอีกด้วย

การมาเที่ยวที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ปัจจุบันมีช้างประมาณ 35 เชือกให้บริการนักท่องเที่ยว โดยการขี่ช้างจะมีให้เลือกตามเส้นทางตั้งแต่ 30 นาที ไปจนถึง 2 ชั่วโมง ผ่านหมู่บ้านกะเหรี่ยงต่างๆ อาทิ บ้านจะต๋อ บ้านแควัวดำ บ้านยะฟู บ้านจะแล บ้านอาผ่า บ้านเย้า ฯ รวมถึงน้ำตกห้วยแม่ซ้ายควบคุมโดยควาญช้างจะมีการแต่งชุดประจำเผ่า

นอกจากกิจกรรมนั่งช้างแล้วที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรยังสามารถแวะชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผาต่างๆ มีกิจกรรมนั่งเกวียนรอบหมู่บ้าน กิจกรรมเดินป่า พักแบบโฮมสเตย์ ชมการผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลช้าง ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองชนเผ่า และทุกวันศุกร์มีการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรวมมิตร
บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เชียงราย

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : ทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Karieng Ruammit (Elephant Trekking Chiangrai)
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:00 – 16:00
ค่าเข้าชม : ราคากิจกรรมนั่งช้างขึ้นอยู่กับระยะทาง เริ่มต้นที่ 300 บาท
อำเภอ : เมืองเชียงราย  (Muang Chiang Rai)
จังหวัด : เชียงราย (Chiang Rai)
แผนที่ : พิกัด 19.961498, 99.704967

 

บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เชียงราย

บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เชียงราย

บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เชียงราย

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรห่างจากตัวเมืองเชียงรายราว 21 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงรายมุ่งหน้าตามถนนพหลโยธินไปทางอำเภอแม่จัน เมื่อข้ามสะพานข้ามแม่น้ำกกจะพบแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแม่กก ตรงมาราว 3.5 กิโลเมตรจะถึงสามแยกให้เลี้ยวขวา เข้าสู่เส้นทาง 1207 ตรงมาอีก 4.5 กิโลเมตรจะถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้าย ไปตามเส้นทางอีก 12 กิโลเมตรก็จะถึงบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร มีป้ายบอกทางเป็นระยะๆ

การเดินทางโดยทางเรือ  / ล่องเรือจากท่าเรือสะพานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ห่างจากตัวเมือง 2 กม.) ไปบ้านท่าตอน  อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   หรือจากท่าตอนมาเชียงราย โดยมีเรือวิ่งประจำทางระหว่างเชียงราย-ท่าตอน วันละหนึ่งเที่ยว ออกเวลา 10.30 น. ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะเช่าเหมาลำโดยมีราคา เชียงราย-กะเหรี่ยงรวมมิตร  ไปกลับ ราคา 500 บาท ไปราคา 400 บาท บริการตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น. ติดต่อสอบถาม 053 750009

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การติดต่อ : ชมรมช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร 053 750009 , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว  053 737359

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น