สักการะพ่อขุนเม็งรายเพื่อความเป็นสิริมงคล ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตั้งอยู่บริเวณห้าแยกพ่อขุน อ.เมืองเชียงราย สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพ่อขุนเม็งราย กษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลัวะจังคราช  ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย  ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาไทยให้เป็นปึกแผ่น และทรงสร้างความสามัคคีระหว่างชนชาติไทยให้มาถึงปัจจุบัน และยังเป็นกษัตริย์ที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นบนดอยทองจากรากฐานเดิมที่เคยเป็นเมืองมาก่อนในปี พ.ศ.1805  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชมีลักษณะเป็นลานกว้าง ลักษณะของอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชเป็นพระรูปของพระองค์หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าครึ่ง ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ล้านนาโบราณ ประทับยืนบนฐานสูงประมาณ 3 เมตร ทรงถือดาบด้วยพระหัตถ์ซ้ายแนบกับพระเพลา ทรงสวมาลัยพระกร ทรงสวมธำมรงค์ที่พระหัตถ์ขวาตรงนิ้วนางและนิ้วก้อย ที่พระหัตถ์ซ้ายตรงนิ้วชี้ และทรงฉลองพระบาท ปัจจุบันมีตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติประดับอยู่ทางด้านหลังอนุสาวรีย์ด้วย และที่ตรงฐานใต้พระบรมรูปมีคำจารึกว่า“พ่อขุนเม็งรายมหาราช พ.ศ.1782 – 1860 ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นเป็นเมืองแรกเมื่อ พ.ศ. 1805 ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาไทยให้เป็นปึกแผ่น และทรงสร้างความสามัคคีระหว่างชนชาติไทย “  ปั้นโดย นายปกรณ์ เล็กฮอน ด้านหลังของอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช คือ ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นตุงที่มีลักษณะศิลปะแบบล้านนา พสกนิกรชาวเชียงรายร่วมกันสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

 

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงราย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : King Meng Rai the Great Monument
ช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพ :
อำเภอ : เมืองเชียงราย  (Muang Chiang Rai)
จังหวัด : เชียงราย (Chiang Rai)
แผนที่ : พิกัด 19.910504, 99.840327

 

 

ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ หรือ ตุงช้างมงคล

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทางพสกนิกรชาวเชียงรายจึงได้พร้อมใจกันจัดสร้างตุงทองคำเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 2 ตุง และตุงหลวง 1 ตุง ออกแบบโดย นายถวัลย์ ดัชนี นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และนายกนก วิศวะกุล ได้สร้างไว้ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีรูปแบบทางศิลปกรรม ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติเป็นศิลปะแบบล้านนา  ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมและลวดลายปูนปั้นจากวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสนที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพ่อขุนเม็งรายมหาราช  มีความสูง โดย ผืนกลาง สูง 15.5 เมตร และสองผืนด้านข้าง สูง 11 เมตร กว้าง 2 เมตร มีน้ำหนักรวม ทั้งสิ้น 7 ตัน  มีพื้นที่ผืนตุงแบ่งออกเป็นสามส่วนในแนวตั้ง หมายถึง 3 สถาบันสูงสุดของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ตุงผืนด้านซ้ายและด้านขวา ประกอบด้วย ขบวนช้างแก้ว ม้าแก้วและขุนพลแก้ว คั่นตุง ประกอบด้วย ระฆัง เพื่อสื่อเสียงบรรยากาศ ความเป็นล้านนา ใจตุงเป็นรูปสถูปของพ่อขุนเม็งรายมหาราช สถิตย์ภายใต้ฉัตรทิพย์ (ปัจจุบันอยู่ที่ วัดดอยงำเมือง) ส่วนชายตุงล่างสุด ประกอบด้วย เกียรติมุข ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์กาลเวลาและพิทักษ์เทวสถาน

 

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงราย

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตั้งอยู่ที่บริเวณบริเวณห้าแยกพ่อขุน เทศบาลนครเชียงราย บนถนนพหลโยธิน ทางเลี้ยวเข้าถนนอุตรกิจ

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย , ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น