แหล่งกิจกรรมปลูกป่าชายเลนสมุทรสาคร อนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก

 

แหล่งท่องเที่ยวสมุทรสาคร : ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก

ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก เป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่ดูแลเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ของอ่าวมหาชัย โดยศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน ขณะที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาครนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ป่าชายเลนอ่าวมหาชัยนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณน้ำกร่อยของปากแม่น้ำท่าจีน โดยมีอิทธิพลของกระแสน้ำทะเลที่นำเอาโคนเลนมาทับถมทำให้เกิดหาดเลนยาวตลอดแนวชายฝั่ง จึงเกิดสภาพเป็นป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาสภาพปากอ่าวป่าชายเลนนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ศูนย์นี้เน้นไปในเรื่องการป้องน้ำทะเลกัดเซาะฝั่ง โดยจุดที่น่าสนใจอยู่ที่แนวไม้ไผ่ที่ปักไว้เพื่อชะลอคลื่น นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแนวไม้ไผ่ที่กว้างใหญ่นี้ได้รวมถึงการเดินชมป่าชายเลน โดยเฉพาะการขึ้นหอที่สามารถเห็นทัศนียภาพมุมสูง

ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการฯ มีขนาดไม่ได้ใหญ่มาก เน้นหนักไปในเรื่องการทำกิจกรรมปลูกป่า โดยสามารถติดต่อมาทำกิจกรรมได้เป็นหมู่คณะ (ติดต่อล่วงหน้า) มีค่ากล้าพันธุ์ไม้ ต้นละ 10 บาท ค่าบำรุงและวิทยากรตามความเหมาะสม รับคณธได้ไม่เกิน 100 คนต่อครั้ง นอกจากนี้ที่ศูนย์ยังเป็นอีกจุดที่สามารถดูนกชายเลนในช่วงน้ำลง รวมถึงสามารถเห็นปลาโลมาอิรวดีได้จากมุมไกลๆ ในช่วงที่คลื่นลมรวมถึงระดับน้ำทะเลจะอำนวย

 

ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก สมุทรสาคร

 

ข้อมูลทั่วไป

วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 06:00 – 18:00
อำเภอ : อำเภอเมืองสมุทรสาคร (Mueang Samut Sakhon)
จังหวัด : สมุทรสาคร (Samut Sakhon)
แผนที่ : พิกัด 13.488127,100.334995

 

ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก สมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก สมุทรสาคร

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพฯ มาตามถนนพระราม 2 จากบริเวณวงแหวนรอบนอก วิ่งมาประมาณ 7 กม. ให้เข้าทางคู่ขนานเมื่อเห็นป้ายบุญถาวรแต่ไกล ผ่านบุญถาวรเลี้ยวซ้ายเข้าเส้น 2004 วิ่งตรงมาจนถึวแยกตัดกับทางหลวงชนบทสาย 4008 เลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆจะมีทางเลี้ยวซ้ายเป็นสะพานข้ามคลอง เลี้ยวซ้ายและขวาอีกที ตามป้ายมาเรื่อยๆก็ถึง

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : หมู่ที่ 3  ต. โคกขาม อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
การติดต่อ : ติดต่อเรื่องการปลูกป่าชายเลน คุณนรินทร์ บุญร่วม (ลุงทะเล) 089 491 6011คณะทำงานศูนย์ฯ 081555 1653 , 089 491 6011

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น