food, products or place Zip code or address

อำเภอเมืองน่าน

อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ถนนคนเดินข่วงเมือง น่าน

Pinpoint Add to Favorites

นั่งทานขันโตกกลางข่วงเมือง บรรยากาศดีชมการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น น่ารักปนน่าอนุรักษ์

นั่งทานขันโตกกลางข่วงเมือง บรรยากาศดีชมการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น น่ารักปนน่าอนุรักษ์ 

วัดพระธาตุเขาน้อย น่าน

Pinpoint Add to Favorites

ขึ้นดอยชมวิวเมืองน่าน นมัสการพระธาตุเก่าแก่ยุคเดียวพระธาตุแช่แห้ง

ขึ้นดอยชมวิวเมืองน่าน นมัสการพระธาตุเก่าแก่ยุคเดียวพระธาตุแช่แห้ง 

วัดภูมินทร์ น่าน

Pinpoint Add to Favorites

แอบฟังเสียงกระซิบรักบรรลือโลก ชมจิตรกรรมฝาผนังหวานอมตะปู่ม่านย่าม่าน

แอบฟังเสียงกระซิบรักบรรลือโลก ชมจิตรกรรมฝาผนังหวานอมตะปู่ม่านย่าม่าน 

วัดศรีพันต้น น่าน

Pinpoint Add to Favorites

อร่ามวิหารสีทอง งดงามพญานาคเจ็ดเศียร ชมเรือแข่งที่ยาวที่สุดในไทย

อร่ามวิหารสีทอง งดงามพญานาคเจ็ดเศียร ชมเรือแข่งที่ยาวที่สุดในไทย 

วัดมิ่งเมือง น่าน

Pinpoint Add to Favorites

พระเสาหลักเมืองน่าน มิ่งมงคลแห่งชีวิต ชื่นชมปูนปั้นสถาปัตยกรรมล้านนาศิลปะเชียงแสน

พระเสาหลักเมืองน่าน มิ่งมงคลแห่งชีวิต ชื่นชมปูนปั้นสถาปัตยกรรมล้านนาศิลปะเชียงแสน 

วัดพระธาตุช้างค้ำ น่าน

Pinpoint Add to Favorites

สักการะพระเจ้าหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองน่าน ชมศิลปะช้างค้ำที่พระธาตุหลวง

สักการะพระเจ้าหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมืองน่าน ชมศิลปะช้างค้ำที่พระธาตุหลวง