food, products or place Zip code or address

จังหวัดสมุทรปราการ

ที่เที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถเลือกโดยแบ่งออกตามอำเภอได้ดังนี้ อำเภอเมืองสมุทรปราการ, อำเภอบางบ่อ , อำเภอบางพลี , อำเภอพระประแดง , อำเภอพระสมุทรเจดีย์ , อำเภอบางเสาธง

ป้อมพระจุล สมุทรปราการ

Add to Favorites
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร.ศ.112 ชมเรือรบหลวงเก่าแก่อันดับสองของโลก 

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ

Add to Favorites
ถ้าเบื่อเมืองกรุงก็แค่แวะมา ตลาดน้ำในพื้นที่สีเขียวคุ้งกระเพราะหมู อิ่่มอร่อยพร้อมร่มรื่นเย็นใจ 

ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ สมุทรปราการ

Add to Favorites
รู้จักโครงการในพระราชดำริคลองลัดโพธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ใต้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ให้ความรู้สึกทั้งยิ่งใหญ่และผ่อนคลาย 

ศาลหลักเมืองพระประแดง สมุทรปราการ

Add to Favorites
ศาลพระพิฆเนศที่เก่าที่สุดในประเทศไทย ยุคสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ 

ศาลพระเสื้อเมือง สมุทรปราการ

Add to Favorites
ศาลเล็กๆซ่อนตัวอยู่ภายในตลาด กราบไหว้พระพุทธรูปปางห้ามญาติ 

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวนบางกระเจ้า) สมุทรปราการ

Add to Favorites
นึกไม่ออกสวนหรือป่า โอเอซิสสีเขียวที่ซ่อนอยู่ใจกลางเมืองแต่ไม่เคยนึกถึง  

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย สมุทรปราการ

Add to Favorites
รู้จักปลากัดไทยผ่านพิพิธภัณฑ์ที่เน้นการเรียนรู้คู่ธรรมชาติ บนพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้า 

พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Add to Favorites
สักการะพระเจดีย์กลางน้ำ สัญลักษณ์สมุทรปราการ ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 2 

ตลาดโบราณบางพลี สมุทรปราการ

Add to Favorites
ตลาดร้อยปีของจังหวัดสมุทรปราการ เดินตลาดด้วยไม้กระดาน ให้อาหารปลาคลองสำโรง 

วัดบางพลีใหญ่กลาง สมุทรปราการ

Pinpoint Add to Favorites

เดินชมในองค์พระนอนใหญ่สี่ชั้น แปลกแต่จริงพระพุทธรูปก็มีหัวใจ ปิดทองได้จากด้านใน

เดินชมในองค์พระนอนใหญ่สี่ชั้น  แปลกแต่จริงพระพุทธรูปก็มีหัวใจ ปิดทองได้จากด้านใน