ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ทุ่งมะขามหย่อง ยุทธหัตถีของสมเด็จพระสุริโยทัย

 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จะก่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนในจังหวัดอยุธยา ในด้านการช่วยป้องกันความเดือดร้อนให้กับราษฎรในฤดูน้ำหลากและเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัยและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535 สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2538

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย มีลักษณะเป็นอนุสรณ์สถานและสวนสาธารณะริมอ่างเก็บน้ำ ประกอบด้วยพระราชานุสาวรีย์ช้างทรงของสมเด็จพระสุริโยทัย ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ พื้นที่จำลองค่ายข้าศึกและกองทัพข้าศึก 4 ทัพ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำมีเนื้อที่ราว 180 ไร่ เชื่อกันว่าพื้นที่ด้านตะวันตกของอยุธยานี้ ในสมัยก่อนเป็นพื้นที่ที่ข้าศึกเมื่อยกทัพมามักจะมีการตั้งค่ายในบริเวณที่ราบบริเวณนี้ จนฤดูน้ำหลากจึงจะล่าถอยออกไป การรบสมัยต่างๆคาดว่าน่าจะเกิดใกล้เคียงกับบริเวณนี้ ช่วงหนึ่งของการยุทธหัตถีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งกำลังจะเสียทีแก่ข้าศึก สมเด็จพระสุริโยทัยได้ทรงไสช้างเข้าแทรกกลางด้วยพระหทัยที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยว จนถูกของ้าวข้าศึกฟันสิ้นพระชนม์บนหลังช้าง ทำให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระสวามี สามารถนำทัพคืนสู่พระนครศรีอยุธยาได้ นอกจากนั้นยังรวมทั้งการทำยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย

พื้นที่ทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้คือสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าของโครงการแก้มลิงในบริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย รวมถึงมาเดินเล่นหรือออกกำลังกายโดยรอบ เนื่องจากมีความร่มรื่น โดยเฉพาะในยามเย็นสามารถชมทิวทัศน์ที่มีความสวยงามบริเวณอ่างเก็บน้ำ นอกจากนั้น ยังสามารถไปชมอาคารสองชั้นสำหรับแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) อยุธยา

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) อยุธยา

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Queen Suriyothai Monument
อำเภอ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
แผนที่ : พิกัด 14.383925, 100.526275

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพฯ ไม่ต้องวิ่งเขาตัวเมือง ให้วิ่งมาเส้น 347 เมื่่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาให้เริ่มสังเกตซ้ายมือ จะเห็นทางเข้า อยู่ก่อนถึงแยกทุ่งมะขามหย่อง

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ครอบครัวข่าว , wikipedia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น