ตึกสวยยุคกลางรัตนโกสินทร์ รำลึกความจงรักภักดีเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แหล่งกำเนิดสมุนไพรไทยระดับประเทศ

 

แหล่งท่องเที่ยวปราจีนบุรี : ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกเก่าโบราณตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตึกแห่งนี้เป็นตึกที่มีประวัติที่น่าสนใจ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในยุคกลางรัตนโกสินทร์ สร้างโดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ( ชุ่ม อภัยวงศ์) ตามแบบอาคารของท่านที่เมืองพระตะบอง  ต่อมาได้ใช้เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาล ก่อนที่จะบูรณะอนุรักษ์ให้กลายเป็น “พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร” ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นอาคารสองชั้นมีสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคตามแบบตะวันตกช่วงคริสตวรรษที่ 17 ตัวอาคารตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีสีเหลือง มีลักษณะด้วยความงามของขนาดและสัดส่วนของตัวอาคาร

ส่วนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ทำการเปิดทำการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เดิมใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลปราจีนบุรี ต่อมาได้มีการเปลี่ยนเป็น “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ตึกหลังนี้จึงใช้รับรักษาคนไข้ ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2541 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงได้นำภูมิปัญญาที่เก็บรวบรวมไว้และสมุนไพรจากชุมชนมาพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเศรษฐกิจชุมชนโดยและได้ขยายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากที่มีเฉพาะยาให้ครอบคลุม ถึงอาหารเสริม เครื่องสำอางค์ และเครื่องดื่ม มีการก่อตั้งตั้งมูลนิธิฯขึ้นเพื่อขึ้นทะเบียนตำรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปัจจุบันตึกหลังนี้ใช้เป็นที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่แตกต่างจากโรงพยาบาลศูนย์ที่อื่น ๆ ในประเทศนั้น คือ มีการผสมผสานการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล รวมทั้งเพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจของชุมชนและออกสู่ตลาดโลก และได้ลายเป็นที่มาของชื่อ สมุนไพรอภัยภูเบศร ที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศ

 

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

 

ประวัติเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ( ชุ่ม อภัยวงศ์ ) 

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ( ชุ่ม อภัยวงศ์ ) เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2404 ที่ จังหวัดพระตะบอง เป็นบุตรเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ ( เยีย) ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและท่านผู้หญิงทิม สืบตระกูลมาตั้งแต่สมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ต้นตระกูลอภัยวงศ์รับราชการอยู่ที่กัมพูชา ปกครองเมืองพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ( ชุ่ม อภัยวงศ์ ) ได้เข้ามาศึกษาในมณฑลกรุงเทพ ฯ ในสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาและให้ว่าราชการเมืองพระตะบอง ต่อมาเกิดการผันแปรทางการเมืองระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงได้อพยพครอบครัวและผู้ติดตามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยที่เมืองปราจีนบุรี

ในปี พ.ศ. 2452 เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้สร้างตึกใหญ่โตงดงาม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อจะกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประทับแรม แต่ไม่ทันเพราะทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน ตึกหลังนี้จึงรับใช้พระบาทสมเด็จ พระมหาวชิราวุธมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 6 ) และใช้รับเสด็จเชื้อพระวงศ์ในสมัยต่าง ๆ

ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทรงป่วยเป็นโรคเรื้อรังมาหลายปี และถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2465 ได้ใช้ตึกหลังนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพเป็นครั้งสุดท้าย ต่อมาบุตรชายจึงรับมรดกสืบต่อมาและได้มอบตึกหลังนี้ให้กับรัฐบาลเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลและประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Chao Phraya Abhai Bhubate Building
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:30 – 16:00
ช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพ :
สำหรับการถ่ายภาพด้านหน้าอาคาร
อำเภอ : เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี (Prachin Buri)
แผนที่ : พิกัด 14.054269,101.394958

 

 

ชื่นชมสถาปัตยกรรมด้านนอกและด้านในตัวอาคาร

รอบตึกและภายในมีภาพลายปูนปั้นตามซุ้มประตูเสาภายในต่างๆเป็น ลายดอกไม้ หน้าคน หรือเปลือกหอย ภายในห้องมีลายปูนปั้นประดับตามหัวเสา ภายในมีความงดงาม บายประตูเป็นไม้แกะสลักที่เหนือประตู พื้นปูด้วยกระเบื้องโมเสคลวดลายงดงาม มีภาพเขียนปูนเปียกบนเพดานห้อง ส่วนบนยอดโดมมีเครื่องบอกทิศทางลมรูปไก่ ก่อสร้างโดยบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกิน ส่วนภายในอาคารจัดแสดงเป็น “พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร” ภายในมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่และสิ่งน่าสนใจทางการแพทย์ในสมัยก่อนมากมาย แบ่งออกเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องยาไทย ห้องปูมเมืองปราจีนบุรี ห้องประวัติการพัฒนาสมุนไพรอภัยภูเบศร ห้องประวัติศาสตร์ ห้องท้องพระโรง

 

chao-phraya-abhai-bhubate-building-prachin-buri 04

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

 

ร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงิน – อภัยภูเบศร โอสถ ตรานางกินนรี

ร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงิน – อภัยภูเบศร โอสถ  ตั้งอยู่ภายในชั้นล่างตัวตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เกิดขึ้นเนื่องจากความตั้งใจและความต้องการในการสืบสานการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่กับประชาชนในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลจึงริเริ่มบริการรักษากับประชาชนทั่วไปด้วยศาสตร์ของการแพทย์แผนไทย การตรวจรักษาด้วยยาสมุนไพรแบบโบราณ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดความรู้ของบรรพบุรุษ คุณปัญญา มี้เจริญ หลานชายของก๋งจู๋เจ้าของร้านยาโพธิ์เงิน ร้านยาสมุนไพรชื่อดังอันดับต้นๆ ในแผ่นดินไทยย่านตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้ติดต่อเพื่อมอบตู้ยา รวมทั้งตำรายา และเครื่องยาต่างๆที่มีให้กับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปัจจุบันเปิดรับรักษาคนไข้ด้วยสมุนไพรที่ยังคงได้กลิ่นอายแบบสมัยก่อน รวมถึงมีมียาสมุนไพรบรรจุขวดที่ไม่มีขายตามร้านขายยาตามท้องตลาดทั่วไป

 

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ชอปสมุนไพรที่ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพอภัยภูเบศร

ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพอภัยภูเบศรตั้งอยู่นอกตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยอยู่ที่ชั้นหนึ่งของอาคารโรงพยาบาลที่อยู่ติดกัน จำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ต่างๆตามเจตนารมณ์ของทางโรงพยาบาล นอกจากนั้นภายในบริเวณโรงพยาบาลยังมีนวดแผนไทยอภัยภูเบศร และศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชน การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เปิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้แก่ประชาชน ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:30 น. – 16:00 น.

 

เวลาเปิด-ปิด : 08:30 – 20:00

 

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพฯไปตามทางนครนายก  ให้วิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 33 เมื่อเข้าจังหวัดปราจีนบุรี วิ่งตรงมาจนถึงวงเวียนนเรศวน เลี้ยวขวาวิ่งมาตามทางหลวงหมายเลข 320 วิ่งตรงตามทางมาจนข้ามแม่น้ำบางปะกงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนปราจีนอนุสรณ์ ตรงมาอีกไม่ไกลโรงพยาบาลจะอยู่ทางขวามือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม จังหวัดปราจีนบุรี 25000
การติดต่อ :
  • วันและเวลาราชการ 037-211289 และ 037211088 ต่อ 2133, 2149 (08.30 – 16.30 น.) 
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 037-211088 ต่อ 2137 (08.30 – 16.30 น. )
Official Website :
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่, เวบไซท์อภัยภูเบศร , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น