เยี่ยมถิ่นกำเนิดคนดีศรีประจันต์ ตลาดร้อยปีอีกแห่งของสุพรรณ

 

แหล่งท่องเที่ยวสุพรรณบุรี : ตลาดศรีประจันต์

ตลาดศรีประจันต์ เป็นอีกหนึ่งตลาดเก่าที่อยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเคียงคู่กับ ตลาดสามชุก ตลาดเก้าห้อง ฯ ตลาดศรีประจันต์นั้นมีอายุเกินหนึ่งร้อยปีโดยสร้างขึ้นโดยประมาณ พ.ศ. 2444 ด้านฝั่งตะวันตกติดกับแม่น้ำท่าจีน ด้านตรงข้ามเป็นวัดบ้านกร่างที่ขึ้นชื่อของพระยอดขุนพล หรือพระขุนแผนวัดบ้านกร่าง ในอดีตตลาดศรีประจันต์เป็นตลาดค้าส่งโดยอาศัยการเดินทางทางน้ำเพื่อเดินทางและการขนถ่ายสินค้า และเช่นเดียวกับตลาดเก่าอื่นๆที่อยู่ติดริมน้ำ เมื่อการคมนาคมทางบกเริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้น บทบาทของตลาดริมน้ำก็ได้ลดน้อยไปในที่สุด

ในปี พ.ศ. 2550 ทางจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีแผนพัฒนารื้อฟื้นย่านตลาดเก่าให้กลับมาคึกคักในเชิงการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงตลาดศรีประจันต์ด้วย อย่างไรก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงตลาดโบราณก็ย่อมมีการแข่งขันในการเรียกนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันเป็นธรรมดา ตลาดศรีประจันต์เองก็เคยคึกคักอยู่ในช่วงหนึ่ง ภายหลังน้ำท่วมก็ทำให้นักท่องเที่ยวซาลงไป ร้านค้าจึงลดน้อยตาม และรอการฟื้นฟูอีกครั้ง ปัจจุบัน (สำรวจปี 2013) ตลาดศรีประจันต์คึกคักเฉพาะบริเวณตลาดสดที่ชาวบ้านท้องถิ่นเข้ามาซื้อของ ส่วนจุดที่ยังเป็นที่ท่องเที่ยวได้ก็คือบริเวณ บ้านเจ้าคุณ ป.อ.ปยุตโต พระสงฆ์ไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชมได้

 

 

ตลาดศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

ตลาดศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : ตลาดเก่าศรีประจันต์ , ตลาดเก่าศรีประจันต์ บ้านเจ้าคุณฯ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Si Prachan Old Market
อำเภอ : ศรีประจันต์ (Si Prachan)
จังหวัด : สุพรรณบุรี (Suphan Buri)
แผนที่ : พิกัด 14.618676,100.144369

 

 

เยี่ยทบ้านของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ตลาดศรีประจันต์มีความสำคัญอย่างหนึ่งคือ เป็นสถานที่เกิดของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ท่านเป็นพระสงฆ์ไทยที่มีชื่อเสียงมาก เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รางวัลจากองค์การยูเนสโกสาขาสันติภาพ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “คนดีศรีประจันต์” และเป็นปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา

บ้านท่านเจ้าคุณฯ ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณท่าเรือแจวข้ามฝั่ง เป็นอาคารไม้ห้องแถวสองชั้น ได้รับการอนุรักษ์และเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ชมกัน ภายในบ้านจัดแสดงภาพถ่าย อัตชีวประวัติ รวมทั้งยังเก็บข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน หนังสือตำรา พร้อมคำบรรยายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

 

ตลาดศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

ตลาดศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

 

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองสุพรรณบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 ไปทางจังหวัดชัยนาท ประมาณ 16 กิโลเมตร มีแยกเข้าที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ หรือบริเวณวัดยาง มีที่จอดรถ จากนั้นเดินอีกเล็กน้อยก็จะเข้าตลาดเก่าศรีประจันต์

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี , อสท.
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น