หอมจรุงฟุ้งกลิ่นดอกบัว ละลานตาบัวสีสันสดใจ รวมบัวทุกสายพันธุ์ไว้ที่เดียว 

แหล่งท่องเที่ยวปทุมธานี : พิพิธภัณฑ์บัว

พิพิธภัณฑ์บัว มีชื่อเต็มๆว่า พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิพิธภัณฑ์บัวได้ทำการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัวต่างๆมาเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยนำบัวหรือ “ราชินีแห่งไม้น้ำ” สายพันธุ์ต่างๆมาปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์และนำมาศึกษาการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่นด้านอาหาร โอสถสาร ไม้ดอกไม้ประดับ ของประดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ฯ และเป็นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้คนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์บัวมีพื้นที่ราว 18 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ภายนอกที่จะเห็นบัวสายพันธุ์ต่างๆตามบ่อเลี้ยงบัวที่ออกดอกให้เห็นกันในช่วงสายๆของทุกวัน (บัวจะมีประเภทบานกลางคืน สายๆหุบ และบัวบานกลางวัน บานตอนมีแดดและจะหุบตอนเย็นๆ) ผู้ทีมาเยี่ยมชมจะได้เห็นบัวสายพันธุ์วิกตอเรียซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เด็กยังสามารถลงนั่งได้ และภายในอาคารที่จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบัว (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

พิพิธภัณฑ์บัวนี้เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเดิมเริ่มแรกมีเพียง 40 สายพันธุ์ ปัจจุบันมีกว่า 100 สายพันธุ์ อาทิบัวหลวง บัวผัน บัวสาย บัวฝรั่ง  บัวธัญกาฬ บัวฉลองขวัญ บัวสุวรรณา บัวจงกลนี บัวนางกวัก บัวผันลูกไม้ใหม่ บัวมาดามวิลฟรองกอเนียร์ บัวเลียว บัวแทนพงศ์ บัวมณีเรด และบัวพันธุ์ไทยหายากต่างๆ ซึ่งมีลีกษณะทางพฤกษศาสตร์ต่างกันออกไปตามลักษณะของ ดอก ใบ ก้านดอก และก้านใบ

 

พิพิธภัณฑ์บัว ปทุมธานี

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lotus Museum
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:00 – 17:00เวลาที่เหมาะสมในการดูบัวกลางแจ้งคือ 09:00 – 12:00
ช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพ :
อำเภอ : ธัญบุรี (Thanyaburi)
จังหวัด : ปทุมธานี (Pathum Thani)
แผนที่ : พิกัด 14.0320142,100.72987

พิพิธภัณฑ์บัว ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์บัว ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์บัว ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์บัว ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์บัว ปทุมธานี

 

 

   

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากถนนวิภาวดีรังสิต ตามทางไปนครนายก ตรงบริเวณฟิวเจอร์ปารค์ ก็จะเข้าถนนรังสิต-นครนายก  ตรงมาถึงคลอง 6 ก็จะพบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์บัวจะอยู่ใกล้กับสนามลานอนันต์รังสรรค์

การติดต่อ

ที่อยู่ : พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
การติดต่อ : 02 549- 3043, 02 549-3042 (กองอาคารสถานที่)
Official Website :  www.lotus.rmutt.ac.th
Social  Media : Facebook , Instagram

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์พิพิธภัณฑ์บัว
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น