ความรู้ซ่อนอยู่ในป่าเขียว พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก

แหล่งท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน หรือที่มีชื่อเต็มๆว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรู้ เป็นศูนย์ตัวอย่างด้านพัฒนาเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่บริเวณเขาหินซ้อนนี้ จากที่เคยเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ให้กลายเป็นศูนย์ตัวอย่าง ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า การพัฒนาดิน การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจึงเป็นที่ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา ของนักเรียนและผู้ที่สนใจ บุคคลธรรมดาก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้เช่นกัน นอกจากเป็นแหล่งหาความรู้ด้านเกษตรกรรมแล้ว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชั้นดีของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน มีพื้นที่ขนาดใหญ่และกว้างขวาง แต่ละจุดต้องขับรถเพื่อเข้าไปชม แบ่งพื้นที่เพื่อทำการสาธิตและทดลองงานต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาที่ดิน การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานศิลปาชีพและโครงการสวนป่าสมุนไพร มีแปลงทดลองปลูกพืชนานาชนิด อาทิ พันธุ์หวายที่มีในประเทศไทย อโวคาโด มะม่วงทุกพันธุ์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจัดตั้งเป็น “สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก” เพื่อดูแลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรต่างๆ จุดที่น่าสนใจในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนตามแผนที่การเที่ยวชม ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ ชมต้นโฑศรีมหาโพ สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน สวนพรรณไม้ 76 จังหวัด ชมสวนผัก สวนไม้ดอก โซนสบู่ดำ หญ้าแฝก พระตำหนักสามจั่ว ชมทิวทัศน์ริมน้ำบริเวณห้วยเจ๊ก โรงสีขาวพระราชทาน ฯ

นอกจากนั้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนยังมีอาคารจัดเป็นนิทรรศการบรรยายและสาธิตการผลิตสมุนไพรต่าง ๆ มีห้องอบสมุนไพรซึ่งเปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น. (30 บาทต่อคน) ผู้ที่ต้องการมาเยี่ยมชมศูศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนควรแต่งกายให้เรียบร้อย ไม่นำของมึนเมา และควรปฏิบัติตามกฎการเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ชื่อเต็ม)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Khao Hin Sorn Royal Development Study Center
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:00 – 16:00
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
หมายเหตุ : หากมาเองควรมีรถส่วนตัวเนื่องจากบริเวณด้านในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนมีความกว้างขวางมาก
อำเภอ : พนมสารคาม (ฺPhanomsarakham)
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao)
แผนที่ : พิกัด 13.753293,101.502406

 

ประวัติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ในปี พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมา ณ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน พระองค์ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว และทรงมีพระราชดำริกับหน่วยราชการต่าง ๆ ให้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้จัดทำเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่าง สาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพ เพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรตลอดจนผู้สนใจได้เข้าชมศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ ดังกล่าวแล้วจึงได้เปิดเป็นศูนย์ในเวลาต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา”โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ให้มีรายได้พอเพียงต่อการยังชีพ และจะใช้พื้นที่เป็นพื้นที่พัฒนาตัวอย่าง เพื่อให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาท้องที่อื่นๆต่อไป

2.) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางวิชาการ ในการหาลู่ทางพัฒนาการเกษตร และอาชีพของเกษตรกรในภาคตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี

3.) เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรม ให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและด้านศิลปาชีพพิเศษแก่เกษตรกร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ตั้งอยู่ที่ กม.53 ฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี ริมทางหลวงหมายเลข 304 จากกรุงเทพฯวิ่งมาทางอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เลี้ยวเข้าไปทางหลวงหมายเลข 304 มาทางกบินทร์บุรี  ก่อนเข้าปราจีนบุรีทางอำเภอศรีมหาโพธิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจะอยู่ทางขวามือ ให้กลับรถเพื่อเข้าศูนย์

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
การติดต่อ : 038 554982-3การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงาน ถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และ ส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่โทรสาร 038-599117
การติดต่อขอดูงานโทร.038-599105-6 ต่อ 105 หรือ 081-686-0639,081-4104040 งานธุรการ
Official Website : www.khaohinsorn.com

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , เวบไซท์กรมพัฒนาที่ดิน , เวบไซท์สำนักงาน กปร. , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , แผ่นพับ
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น