เข้าโดมชมดาว ศึกษาวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ในตำนานของไทย

 

แหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพฯ : ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่คู่ชาวกรุงเทพฯมาเนิ่นนานโดยเฉพาะเยาวชนที่เข้ามาทัศนศึกษาโดยเฉพาะการเข้าชมท้องฟ้าจำลองที่มีเครื่องฉายดาวจากเยอรมันจำลองหมู่ดาวต่างๆที่ให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีพันธกิจเพื่อเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม ภายในศูนย์จึงยังมีอาคารจัดแสดงนิทรรศการหลายอาคารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์  ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพตั้งอยู่ที่เขตเอกมัยใจกลางเมือง ในแต่ละวันจะมีน้องๆเยาวชนเข้ามาทัศนศึกษาเป็นจำนวนมาก

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร, ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bangkok Planetarium
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 16:30
อำเภอ : คลองเตย (Khlong Toei)
จังหวัด : กรุงเทพฯ (Bangkok)
แผนที่ : พิกัด 13.7196457,100.5827997

 

 

อาคารท้องฟ้าจำลอง

เป็นไฮไลต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดแสดงรอบการแสดงจำลองการเคลื่อนตัวของดวงดาวต่างๆในแต่ละช่วงของปีซึ่งจะหมุนเวียนธีมของการแสดงผลัดเปลี่ยนกันไป ภายในพื้นที่ 270 ตร.ม. จุคนได้ 365 ที่นั่ง มีเครื่องฉายดาว Carl Zeiss Mark IV จากเยอรมัน สามารถแสดงภาพดวงดาวบนท้องฟ้าของประเทศใดก็ตาม ตามวันและเวลาที่ต้องการ โดยมีความสามารถฉายดาวฤกษ์ได้ 9,000 ดวง, ฉายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ 5 ดวง เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวต่างๆ, ฉายภาพกลุ่มดาว ทางช้างเผือก กระจุกดาว ดาวหาง ดาวตก เมฆ แสงรุ่งอรุณ แสงสนธยา, แสดงการเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา เส้นศูนย์สูตร เส้นสุริยวิถี เส้นเมอริเดียน ระบบสุริยะ และโลกหมุนรอบตัวเอง
ติดกับอาคารท้องฟ้าจำลองคือหอดูดาว เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีฐานกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 20 เมตร เป็นสถานที่ตั้งกล้องโทรทรรศหักเหแสงคูเด้ ซึ่งมีเลนส์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร โดยมีโดมโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.70 เมตร ครอบอยู่

 

วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด :
  • วันจันทร์ – ศุกร์ : รอบการแสดง 11:00 และ 14:00 (ทางหน่วยงานจะเปิดรอบพิเศษ 13.00 น. ในกรณีที่ รอบ 11.00 น. และ 14.00 น. มีผู้ชมเต็มจำนวน)
  • วันเสาร์-อาทิตย์ : รอบการแสดง 11:00 , 13:00 ,14:00 และ 15:00

* รอบ English ทุกวันอังคาร  10:00 สำหรับหมู่คณะและต้องติดต่อล่วงหน้า

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 30 บาท , เด็ก 20 บาท

 

ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

 

ชมส่วนอาคารนิทรรศการจัดแสดง

อยู่ภายในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แบ่งออกเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรให้เยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

นิทรรศการอาคาร 2 จัดแสดงดาวเทียมธีออส ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรต่างๆ หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่วนศึกษาสภาวะไร้แรงดึงดูด พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ โลกและระบบสุริยะ  นิทรรศการจัดการแสดงเรื่องราวการสำรวจอวกาศของมนุษย์ ดาราศาสตร์ การกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะจักรวาลและโลก

นิทรรศการอาคาร 3 จัดแสดงนิทรรศการมหัศจรรย์ชีวิตในสายน้ำ รู้จักกลุ่มปลาหายากและใกล้สูญพันธ์ ปลาเศรษฐกิจ ปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม

นิทรรศการอาคาร 4 จัดแสดงนิทรรศการไดโนเสาร์ รู้จักไดโนเสาร์ไทย วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จักสิ่งมีชีวิตที่สำคัญในแต่ละยุค ความหลากหลายของพืช ปฏิบัติการทดลองมองผ่านเลนส์/กล้องจุลทรรศน์  ความลับของสิ่งมีชีวิต การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆตั้งแต่ระดับเซลล์ ความรู้เกี่ยวกับแมลง ประสาทสัมผัสทั้งห้าของมมุนษย์ ธรณีวิทยาและชีววิทยาต่างๆ

 

ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ
 

นิทรรศการพลังงานแสงอาทิตย์

ตั้งอยู่อาคารที่แยกออกมาต่างหาก เป็นอาคารขนาดเล็กจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์ และประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถเรียนรู้หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าและระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งแบบอิสระ แบบต่อกับระบบสายส่งและแบบผสมผสาน อีกทั้งมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่หลากหลาย รวมถึงรู้จักกระบวนการผลิตแสงอาทิตย์แบบต่างๆ นอกห้องนิทรรศการ มีตัวอย่างการใช้งานจริงของสัญญาณไฟเตือนภัยด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเอกมัย ตรงข้ามเมเจอร์ซีเนเพล้กซ์สุขุมวิท

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  

  • รถไฟ BTS ลงสถานีเอกมัย 
  • รถประจำทางสาย 2 ,2ส, 25 , 38ร, 40ร , 48ร, 501, 508

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
การติดต่อ : 02 391 0544, 02 392 0508, 02 392 1773
Official Website : www.sciplanet.org
Social  Media : facebook , twitter , youtube

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์ท้องฟาจำลอง
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น