อนุรักษ์ตุ๊กตาชาววังมิให้ศูนย์หาย ดินเหนียวชิ้นเล็กแต่ประวัตินั้นยาว

 

แหล่งท่องเที่ยวอ่างทอง : ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ เป็นเรือนไทยทรงสูง ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดท่าสุทธาวาส เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอาชีพในการปั้นตุ๊กตาชาววังเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎรภายในหมู่บ้านบางเสด็จ มีลักษณะการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถแวะเชี่ยมชมการปั้นตุ๊กตาชาววังและซื้อเป็นของฝากในราคาย่อมเยา ทำให้ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จกลายเป็นแหล่งผลิตตุ๊กตาชาววังที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงแพร่หลายขจรขจายไปไกลทั่วโลก

ในอดีตตำบลบ้านบางเสด็จนี้ชื่อบ้านวัดตาล เดิมพื้นที่ในแถบนี้มีอาชีพทำอิฐและเหลาไม้ก้านธูป ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2518 สร้างความปลื้มปิติให้แก่ราษฎรเป็นอันมาก เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจึงได้เปลี่ยนชื่อบ้านวัดตาลเป็น บ้านบางเสด็จ ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ที่ตำบลบางเสด็จ ทรงมีพระดำริว่า น่าจะมีอาชีพเสริมอย่างอื่น เพราะช่วงฤดูฝนน้ำท่วมไม่สามารถเผาอิฐหรือตากธูปได้ ทรงคำนึงว่า ชาวบ้านมีทรัพยากรธรรมชาติที่พร้อมอยู่แล้ว คือ ดินเหนียวที่ใช้ทำอิฐ ประกอบกับทรงระลึกถึงตุ๊กตาไทยที่เรียกว่าตุ๊กตาชาววังนั้นหาดูได้ยากเกือบจะสูญสิ้นไปหมดแล้ว หากจะฟื้นฟูขึ้น ก็น่าจะช่วยสืบสานศิลปหัตถกรรมไทยแบบโบราณของไทยได้อีกอย่างหนึ่ง จึงได้มีการจัดตั้งโครงการปั้นตุ๊กตาไทยขึ้น

ตุ๊กตาชาววังนั้นมีต้นกำเนิดในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการทำดินเหนียวปั้นเป็นของเล่นอยู่ในกลุ่มข้าหลวงชาววัง ต่อมาข้าหลวงบางคนที่ออกมาอาศัยกับครอบครัวนอกวัง จึงริเริ่มทำตุ๊กตาชาววังออกขายกลายเป็นที่รู้จักของประชาชน การปั้นตุ๊กตาบ่งบอกถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี ดังที่เห็นจากตุ๊กตารูปแบบต่างๆอาทิเช่น การละเล่นของเด็กไทย วงมโหรีปี่พาทย์ สุภาษิตคำพังเพยไทย หรือรูปผลไม้ไทยหลากหลายชนิด

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ชื่อว่า “คุ้มสุวรรณภูมิ” ชั้นบนแสดงนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นล่างเป็นที่ทำการของกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววัง จัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอ่างทอง
นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมพระอุโบสถวัดท่าสุทธาวาส สร้างขึ้นถวายสมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดโดยช่างจากกรมศิลปากร ช่างจากในวัง อาจารย์ และนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถงดงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร ภาพจิตรกรรมฝาผนังประกอบด้วย ภาพไตรภูมิ ภาพเรื่องมหาชนก ภาพลายรวงข้าวสัญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทอง ภาพเรื่องสงครามยุทธหัตถี ภาพเรื่องเมืองอ่างทอง เรื่องตำบลบางเสด็จ และภาพครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส พระราชธิดา เสด็จประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ปี พ.ศ. 2516–2517 และภาพผลมะม่วง ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ่างทอง

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Bang Sadet Court Doll Centre
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 16:00
อำเภอ : อำเภอป่าโมก (Pa Mok)
จังหวัด : อ่างทอง (Ang Thong)
แผนที่ : พิกัด 14.4503909,100.4611235

 

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ่างทอง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ่างทอง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ่างทอง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ่างทอง

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากอยุธยามาตามทางหลวงหมายเลข 347 (สายอยุธยา – อ. บางปะหัน) ขับรถตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 27 ก.ม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหลวงหมายเลข 309 จากอยุธยาไปประมาณ 16 กิโลเมตร เห็นสัญลักษณ์หุ่นปั้นตุ๊กตาอยู่ทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ  อยู่ภายในวัดท่าสุทธาวาส

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ วัดท่าสุทธาวาส บ้านบางเสด็จ หมู่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก อ่างทอง

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น