อุทยานแห่งชาติ หรือ National Park ในประเทศไทย ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 148 แห่ง แบ่งตามกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกเป็นตามภาคได้แก่ กลุ่มภาคเหนือ 59 แห่ง กลุ่มภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก 25 แห่ง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 แห่ง และกลุ่มภาคใต้ 40 แห่ง (อ้างอิง)

 

ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแต่ละที่จะมีความแตกต่างกันไป โดยปกติ ชาวไทยจะอยู่ที่คนละ 20-40 บาท ชาวต่างชาติอยู่ที่ 200-400 บาท เด็กครึ่งราคา สามารถดูอัตราค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ (บาท/คน) โดยละเอียดได้ ที่นี่ นอกจากนั้นค่าเข้ารายบุคคลแล้วยังมีการเก็บค่ารถยนต์ผ่านทางตามขนาดรถอีกด้วย เมื่อเข้าอุทยานแล้วควรเก็บตั๋วไว้ให้ดี เนื่องจากอาจมีการผ่านเข้าออกด่านในระหว่างวัน ซึ่งปกติแล้ว หากจ่ายค่าเข้าแล้วจะสามารถเข้าออกด่านและอุทยานแห่งชาติไหนก็ได้ภายในวันเดียวกัน ไม่ต้องเสียค่าเข้าเพิ่ม ส่วนกรณีที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแห่งใดแห่งหนึ่งมากกว่าวัน เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ การเข้าออกด่านข้ามวันควรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติขุนแจ เชียงราย
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เชียงราย
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก เชียงราย
อุทยานแห่งชาติขุนขาน เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติผาแดง เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติแม่โถ เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติแม่วาง เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติออบขาน เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติออบหลวง เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ตาก
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตาก
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ตาก
อุทยานแห่งชาติแม่เมย ตาก
อุทยานแห่งชาติลานสาง ตาก
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน น่าน
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน น่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา น่าน
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน น่าน
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี น่าน
อุทยานแห่งชาติแม่จริม น่าน
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน น่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง พะเยา
อุทยานแห่งชาติภูซาง พะเยา
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม พะเยา
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว พิษณุโลก
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ พิษณุโลก
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิษณุโลก
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง แพร่
อุทยานแห่งชาติแม่ยม แพร่
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย แพร่
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติแม่เงา แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติสาละวิน แม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
อุทยานแห่งชาติดอยจง ลำปาง
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ลำปาง
อุทยานแห่งชาติแม่วะ ลำปาง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ลำพูน
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ลำพูน
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สุโขทัย
อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ อุตรดิตถ์
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุตรดิตถ์
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อุตรดิตถ์

 

อุทยานแห่งชาติในภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติไทรโยค กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จันทบุรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตราด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตราด
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ประจวบคีรีขันธ์
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ประจวบคีรีขันธ์
อุทยานแห่งชาติทับลาน ปราจีนบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ระยอง
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ระยอง
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ราชบุรี
อุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สระบุรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น สระบุรี
อุทยานแห่งชาติพุเตย สุพรรณบุรี

 

อุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติภูเวียง ขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติภูลังกา นครพนม
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา บุรีรัมย์
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ มุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
อุทยานแห่งชาติภูเรือ เลย
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เลย
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ศรีสะเกษ
อุทยานแห่งชาติภูผายล สกลนคร
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก สกลนคร
อุทยานแห่งชาติภูพาน สกลนคร
อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม อุดรธานี
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุบลราชธานี

 

อุทยานแห่งชาติในภาคใต้

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา กระบี่
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กระบี่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา กระบี่
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กระบี่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ชุมพร
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง
อุทยานแห่งชาติเขานัน นครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง นครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง นครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด นครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ นครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป นราธิวาส
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี นราธิวาส
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง นราธิวาส
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ปัตตานี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง พังงา
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ พังงา
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา พังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง พังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พังงา
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พังงา
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า พัทลุง
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต
อุทยานแห่งชาติบางลาง ยะลา
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ระนอง
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ระนอง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ระนอง
อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง สงขลา
อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี สงขลา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สตูล
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน สตูล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา สตูล
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง สุราษฏร์ธานี
อุทยานแห่งชาติเขาสก สุราษฏร์ธานี
อุทยานแห่งชาติคลองพนม สุราษฏร์ธานี
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น สุราษฏร์ธานี
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน สุราษฏร์ธานี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สุราษฏร์ธานี