อ่างเก็บน้ำแม่ปืม พะเยา

Pinpoint Add to Favorites

สวรรค์หลบมุมในพะเยา เย้าหยอกหมอกลอยอ้อยอิ่งยามเช้า สดชื่นกลิ่นธรรมชาติบริสุทธิ์

สวรรค์หลบมุมในพะเยา เย้าหยอกหมอกลอยอ้อยอิ่งยามเช้า สดชื่นกลิ่นธรรมชาติบริสุทธิ์