ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4) กรุงเทพฯ

Pinpoint Add to Favorites

นมัสการพระแม่กวนอิมพันมือ มหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นองค์ ชมเทวรูปตามคติจีนนับไม่ถ้วน

นมัสการพระแม่กวนอิมพันมือ มหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นองค์ ชมเทวรูปตามคติจีนนับไม่ถ้วน