เก่าใหม่ผสมผสาน ชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะลันตา ตั้งแต่ยุคสำเภาจีน

 

แหล่งท่องเที่ยวกระบี่ : ชุมชนเมืองเก่าลันตา (Lanta Old Town)

ชุมชนเมืองเก่าลันตา หรือ ชุมชนศรีรายา หรือที่มักเรียกกันในหมู่ฝรั่งว่า Lanta Old Town เป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมอายุมากกว่าร้อยปี เริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวจีนได้ทำมาค้าขายแถวทะเลอันดามันเพื่อรับถ่านไม้กลับไปที่เกาะปีนัง และเกาะนี้ก็เหมาะแก่การเป็นที่แวะจอดเรือสำเภาเพื่อใช้หลบลมมรสุม จนในที่สุดได้มีการตั้งรกรากที่เกาะกลายเป็นชุมชนในเวลาต่อมา

ชุมชนเมืองเก่าลันตา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ ห่างไปจากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงชายหาดของเกาะลันตาที่มักอยู่ทางทิศตะวันตก แต่ถึงอย่างนั้นชุมชนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาะที่ยังคงพยายามรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการประดับโคมจีนตามช่วงเทศกาล หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา ที่พยายามรื้อฟื้นเรื่องราววิถีชีวิตในอดีตให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสถาปัตยกรรมบ้านไม้โบราณหลังใหญ่ที่ดูแปลกตา หรือประภาคารหลังใหม่ที่สูงกว่าสิบชั้น ตลอดสองข้างทางได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นร้านอาหาร หรือ ร้านเครื่องดื่ม เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวอีกด้วย เป็นส่วนผสมผสานที่เหมาะเจาะกันอย่างลงตัว

 

ชุมชนเมืองเก่าลันตา (Lanta Old Town) เกาะลันตา กระบี่

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : ชุมชนศรีรายา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lanta Old Town
ฤดูกาลท่องเที่ยว :
หมายเหตุ : หมายเหตุ : ช่วงตั้งแต่พ.ย. – ก.พ. เป็นช่วง High Season ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อำเภอ : เกาะลันตา (Ko Lanta)
จังหวัด : กระบี่ (Krabi)
แผนที่ : พิกัด 7.530999,99.094423

 

ชุมชนเมืองเก่าลันตา (Lanta Old Town) เกาะลันตา กระบี่

ชุมชนเมืองเก่าลันตา (Lanta Old Town) เกาะลันตา กระบี่

 

 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา การอนุรักษ์หลังสึนามิ

ในสมัยก่อนช่วงรัชกาลที่ 5 เมื่อชุมชนศรีรายได้ก่อตัวขึ้นกลายเป็นชุมชน ทางหลวงจึงได้เริ่มเข้าไปตั้งที่ทำการปกครอง ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้น (ปัจจุบันสถาปัตยกรรมแบบนี้เหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย) ต่อมาได้กลายเป็นที่ทำการของเทศบาล ก่อนที่จะเกิดสึนามิขึ้น ภายหลังโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ไดเข้ามาสนับสนุนทุนร่วมกับชุมชนที่ร่วมกันฟื้นฟูชุมชนด้วยตัวเอง โดยต่างมีความเห็นพ้องถึงการตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมชุมชน  จึงได้ปรับปรุงอาคารหลังนี้ให้กลายมาเป็น พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา (Koh Lanta Community Museum) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ประวัติศาสตร์ชาวเกาะลันตาตั้งแต่จากแหลมมลายู

ภายในอาคารมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงเตาเผาถ่านโกงกางขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอาชีพของชาวเกาะลันตาในสมัยก่อน เรือพิธีของชาวลุโม๊ะลาโว๊ยที่ทำจากไม้ระกำ เครื่องมือเครื่องใช้สมัยยังเป็นที่ว่าการอำเภอ จำลองบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแบบจันในสมัยก่อน โรงหนังโบราณบนเกาะ และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

 

ชุมชนเมืองเก่าลันตา (Lanta Old Town) เกาะลันตา กระบี่

ชุมชนเมืองเก่าลันตา (Lanta Old Town) เกาะลันตา กระบี่

ชุมชนเมืองเก่าลันตา (Lanta Old Town) เกาะลันตา กระบี่

ชุมชนเมืองเก่าลันตา (Lanta Old Town) เกาะลันตา กระบี่

ชุมชนเมืองเก่าลันตา (Lanta Old Town) เกาะลันตา กระบี่

 

เยือนชุมชนชาวเล หรือ ชาวไทยใหม่

ยังมีชุมชนอื่นๆรอบๆทางตะวันออกของเกาะลันตานอกเหนือจาก ชุมชนเมืองเก่าลันตา ได้แก่ ชุมชนของชาวไทยใหม่ หรือชาวเล ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมของเกาะลันตา มีลักษณะคล้ายชาวซาไก ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำประมง ซึ่งสามารถอยู่ร่วมอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกับคนไทยเชื้อสายจีน หรือคนไทยเชื้อสายมุสลิมได้เป็นอย่างดี ชุมชนที่มีขนาดใหญ่ได้แก่ บ้านชาวเลสังกาอู้ ตั้งอยู่ใกล้ปลายสุดทางทิศใต้ของตะวันออกของเกาะลันตา

ประเพณีที่สำคัญของชาวไทยใหม่คือ “พิธีลอยเล เขเรือ” หรือ “พิธีลอยเรือ” เป็นพระเพณีเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อยู่จนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันขึ้น 13-15 ค่ำของเดือน 6 และ เดือน 11 โดยจัดทำเรือขนาดย่อมเพื่อลอยออกไปสู่ท้องทะเลพร้อมเสียงกลองก้องของโต๊ะหมอ โดยทำเพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางท้องทะเล ส่งวิญญาณบรรพบุรุษ และขอความสงบสุขมาสู่หมู่บ้าน ตามความเชื่อโบราณในการนับถือผี

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / หากมาเกาะลันตาโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถมาถึงเกาะลันตาน้อยได้เลย โดยต้องมีการข้ามแพขนานยนต์สองครั้ง ควรหลีกเลี่ยงช่วงเทศกาล หรือเผื่อเวลาเดินทางเพราะจะมีคิวรอลงแพขนานยนต์ค่อนข้างมาก การเดินทางไปเกาะลันตามีดังนี้

  • จากภูเก็ตวิ่งมาตามถนนเพชรเกษม มุ่งสู่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่จะมีทางเลี้ยวขวาเข้ามาตามทางหลวงสาย 4206 ตรงมาราว 27 กิโลเมตร จะถึงแพขนานยนต์ที่หนึ่ง
  • แพขนานยนต์ที่ 1 (ท่าแพคลองหมาก-หัวหิน) ข้ามจากฝั่งแผ่นดินไปเกาะลันตาน้อย เปิดเวลา 06:00-22:00 ค่าข้ามฝั่งสำหรับรถยนต์อยู่ที่ประมาณ 110 บาท (รถยนต์ 100 บาท ผู้โดยสาร 10 บาท) มีแพอยู่หลายลำสลับกันไป จุได้ประมาณลำละ 60 คัน ใช้เวลาข้ามราว 20 นาที ไม่นับเวลารอขึ้น-ลงแพประมาณ 10 นาที และยังไม่รวมเวลารอคิว
  • จากเกาะลันตาน้อยวิ่งมาตามทางสาย 6022 อีกประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงแพขนานยนต์ที่ 2 สู่เกาะลันตาใหญ่
  • แพขนานยนต์ที่ 2 (หลังสอด-ศาลาด่าน) ข้ามจากเกาะลันตาน้อยไปเกาะลันตาใหญ่ เป็นการข้ามช่วงสั้นๆ ค่าข้ามฝั่งสำหรับรถยนต์อยู่ที่ประมาณ 73 บาท (รถยนต์ 70 บาท ผู้โดยสาร 3 บาท) ใช้เวลาข้ามราว 5 นาที ไม่นับเวลารอขึ้น-ลงแพ และรอคิว (* หมายเหตุการสำรวจ เม.ย. 2014 – ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่แทนที่การใช้แพขนานยนต์ ติดตามความคืบหน้าแล้วเสร็จได้ที่ http://www.lanta-bridge.com)
  • จากท่าศาลาด่านบนเกาะลันตาใหญ่มีถนนเข้าถึงชายหาดต่างๆตามจุดต่างๆของเกาะลันตา เส้นทางช่วงทิศเหนือของเกาะลันตาใหญ่ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบ ขณะที่ทิศใต้เป็นเส้นทางลัดเลาะภูเขา ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง บริเวณกลางเกาะจะมีถนนเชื่อมต่อออกไปสองทาง แบ่งเกาะลันตาใหญ่ออกเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตกสิ้นสุดที่แหลมโตนด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ระยะห่างจากท่าศาลาด่านประมาณ 26 กิโลเมตร ส่วนฝั่งตะวันออกจะไปทางเมืองเก่าของเกาะลันตา ระยะประมาณ 30 กิโลเมตร และยังมีถนนไปต่อสุดปลายทางเกาะฝั่งตะวันออก (จุดนี้เป็นจุดสิ้นสุดถนน ไม่มีเส้นทางวกเป็นวงกลมฝั่งตะวันตก)

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  /เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-กระบี่ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ลงที่สถานีขนส่งกระบี่ ใช้เวลาประมาณ 11-12 ชั่วโมง ต่อจากนั้นให้รอรถตู้ไปเกาะลันตาที่สถานีขนส่ง (สำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางด้วยรถประจำทาง ต้องไปขึ้นรถตู้ที่คิวรถกระบี่-ลันตา ถนนมหาราช ซอย 6) ควรโทรศัพท์จองที่นั่งและนัดแนะเวลาขึ้นรถล่วงหน้าที่โทร. 0 7562 2197 (กระบี่) หรือโทร. 0 7569 7053 (เกาะลันตา) รถออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ราคาเที่ยวละ 150 บาท (ถ้าซื้อผ่านบริษัททัวร์ เที่ยวละ 200 บาท) รถตู้จะแล่นไปส่งนักท่องเที่ยวถึงที่พัก จนสิ้นสุดปลายทางที่บ้านศรีรายา , การเดินทางเที่ยวกลับ ควรโทรศัพท์นัดเวลามารับที่ที่พัก และต้องเผื่อเวลาเดินทางกลับถึงกระบี่ไว้ราว ๆ 3 ชั่วโมง, จากนั้นต่อรถโดยสารบนเกาะเพื่อไปยังที่หมาย

การเดินทางโดยทางเรือ  /จากจังหวัดกระบี่เดินทางสู่เกาะลันตาโดยทางเรือ สามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือต่างๆ ดังนี้

  • ท่าเรือคลองจิหลาด อ.เมือง จ.กระบี่ ออกเวลา 11.00 น. ถึงเกาะลันตา เวลาประมาณ 13.00 น. ค่าโดยสารประมาณ 350 บาท
  • ท่าเรืออ่าวต้นไทร(เกาะพีพี) ออกเวลา 08.00 น. ถึงเกาะลันตา เวลาประมาณ 09.30 น. ค่าโดยสารประมาณ 300 บาท
  • ท่าเรือเกาะจำ (อ.เหนือคลอง) ออกเวลา 11.30 น. ถึงเกาะลันตา เวลาประมาณ 12.15 น. ค่าโดยสารประมาณ 250 บาท 
  • ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง อ.เมือง ออกเวลา 10.30 น. ถึงเกาะลันตา เวลาประมาณ 12.45 น. ค่าโดยสารประมาณ 380 บาท

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , เวบไซท์อุทยานแห่งชาติ
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น