พระธาตุไชยา (วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร) สุราษฎร์ธานี

Pinpoint Add to Favorites

พระบรมธาตุไชยา โบราณสถานอันศักสิทธิ์ของภาคใต้ อนุรักษ์ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัย

พระบรมธาตุไชยา โบราณสถานอันศักสิทธิ์ของภาคใต้ อนุรักษ์ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัย