food, products or place Zip code or address

อำเภอเมืองเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จุดพักรถ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

แวะพักรถชมลำธารที่ดอยสะเก็ด จุดแวะชิลๆของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

แวะพักรถชมลำธารที่ดอยสะเก็ด จุดแวะชิลๆของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 

วัดแสนฝาง เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

วัดเจดีย์ทรงพม่ารอบเมืองเชียงใหม่ ทรงระฆังคว่ำคล้ายชเวดากองย่อส่วน

วัดเจดีย์ทรงพม่ารอบเมืองเชียงใหม่ ทรงระฆังคว่ำคล้ายชเวดากองย่อส่วน 

วัดโลกโมฬี เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

วัดเก่าแก่แห่งอาณาจักรล้านนา วิหารสวยสง่ารอบคูเมืองเชียงใหม่

วัดเก่าแก่แห่งอาณาจักรล้านนา วิหารสวยสง่ารอบคูเมืองเชียงใหม่ 

ขุนช่างเคี่ยน (สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน) เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

หุบเขาสีหวานยอดนิยม สถานที่ที่โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพู ซากุระเมืองไทยใกล้เชียงใหม่

หุบเขาสีหวานยอดนิยม สถานที่ที่โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพู ซากุระเมืองไทยใกล้เชียงใหม่ 

วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

วัดเก่าแก่กว่าหกร้อยปี เจดีย์เจ็ดยอดจำลองแบบจากพุทธยา ที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8

วัดเก่าแก่กว่าหกร้อยปี เจดีย์เจ็ดยอดจำลองแบบจากพุทธยา ที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 

ถนนคนเดินวัวลาย (ถนนคนเดินเชียงใหม่ วันเสาร์) เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ถนนคนเดินเชียงใหม่ เดินเพลินทุกวันเสาร์ ชมเวิร์ค์ช็อปเครื่องประดับเงิน

ถนนคนเดินเชียงใหม่ เดินเพลินทุกวันเสาร์ ชมเวิร์ค์ช็อปเครื่องประดับเงิน