food, products or place Zip code or address

อำเภอเมืองเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

เยือน 3 พิพิธภัณฑ์กลางเวียง ทรงคุณค่าประวัติศาสตร์เชียงใหม่และล้านนา

เยือน 3 พิพิธภัณฑ์กลางเวียง ทรงคุณค่าประวัติศาสตร์เชียงใหม่และล้านนา 

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย

อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย 

วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

วัดแรกของเชียงใหม่ ชมเจดีย์เก่า อัศจรรย์พระพุทธรูปเปลี่ยนพระพักตร์ได้ 9 หน้า

วัดแรกของเชียงใหม่ ชมเจดีย์เก่า อัศจรรย์พระพุทธรูปเปลี่ยนพระพักตร์ได้ 9 หน้า 

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ระลึกผู้สร้างนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ สามพระสหายกษัตริย์ไทยร่วมน้ำสาบาน

ระลึกผู้สร้างนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ สามพระสหายกษัตริย์ไทยร่วมน้ำสาบาน 

พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

สักการะพระพุทธสิหิงค์กลางเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา

สักการะพระพุทธสิหิงค์กลางเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภาคเหนือ ชมศิลปวัตถุล้ำค่ามรดกแผ่นดินล้านนา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภาคเหนือ ชมศิลปวัตถุล้ำค่ามรดกแผ่นดินล้านนา 

ถนนคนเดินท่าแพ (ถนนคนเดินเชียงใหม่ วันอาทิตย์) เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ถนนคนเดินสุดคลาสสิคในตัวเมืองเชียงใหม่ ยามลมหนาวมาเยือน เดินเพลินเกินห้ามใจ

ถนนคนเดินสุดคลาสสิคในตัวเมืองเชียงใหม่ ยามลมหนาวมาเยือน เดินเพลินเกินห้ามใจ 

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

เดินลอดอุโมงค์ใต้พระเจดีย์ สัมผัสศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์ในวัดที่ร่มรื่น

เดินลอดอุโมงค์ใต้พระเจดีย์ สัมผัสศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์ในวัดที่ร่มรื่น 

วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ยอดเจดีย์ยักษ์หักครึ่งใจกลางเมืองเชียงใหม่ ชมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ไหว้เสาอินทขิล

ยอดเจดีย์ยักษ์หักครึ่งใจกลางเมืองเชียงใหม่  ชมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ไหว้เสาอินทขิล 

วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม) เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ไหว้พระเจ้าเก้าตื้อศักดิ์สิทธิ์ ชมกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วิหารล้านนาเปิดข้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ไหว้พระเจ้าเก้าตื้อศักดิ์สิทธิ์ ชมกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วิหารล้านนาเปิดข้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย