food, products or place Zip code or address

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

ความรู้ซ่อนอยู่ในป่าเขียว พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก

ความรู้ซ่อนอยู่ในป่าเขียว พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก 

สวนปาล์ม ฟาร์มนก ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

เยี่ยมชมอาณาจักรนกแก้วใหญ่ที่สุดในไทย ชมนกแก้วหายากมูลค่าหลายล้าน

เยี่ยมชมอาณาจักรนกแก้วใหญ่ที่สุดในไทย ชมนกแก้วหายากมูลค่าหลายล้าน 

ล่องเรือชมปลาโลมา ท่าข้าม แม่น้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

นั่งเรือชมโลมาอิรวดีตามธรรมชาติที่ปากแม่น้ำบางปะกง ขึ้นฝั่งชมเกาะนกนับหมื่น

นั่งเรือชมโลมาอิรวดีตามธรรมชาติที่ปากแม่น้ำบางปะกง ขึ้นฝั่งชมเกาะนกนับหมื่น 

ตลาดคลองสวน 100 ปี ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

อดีตที่อบอวล มนต์เสน่ห์ชุมชนริมน้ำ คิดถึงแป๊ะหลี ชุมชนย้อนยุคที่หาได้จริงในปัจจุบัน

อดีตที่อบอวล มนต์เสน่ห์ชุมชนริมน้ำ คิดถึงแป๊ะหลี ชุมชนย้อนยุคที่หาได้จริงในปัจจุบัน 

ศาลหลักเมือง ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

สักการะศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา กราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

สักการะศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา กราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล 

วัดเทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

ล่องเรือชมสองฝั่งคลองจากตลาดบ้านใหม่ แวะไหว้พระนอนกระจกศักดิ์สิทธิ์

ล่องเรือชมสองฝั่งคลองจากตลาดบ้านใหม่ แวะไหว้พระนอนกระจกศักดิ์สิทธิ์ 

ปั้นทรายโลก ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

ชื่นชมศิลปะปั้นด้วยทรายมาตรฐานยุโรป ผสมผสานสไตล์ไทยและเทศ

ชื่นชมศิลปะปั้นด้วยทรายมาตรฐานยุโรป ผสมผสานสไตล์ไทยและเทศ 

ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

ป้อมใหญ่ใจกลางเมืองแปดริ้ว ย้อนรอยอดีตปราบอั้งยี่ฉะเชิงเทรา

ป้อมใหญ่ใจกลางเมืองแปดริ้ว ย้อนรอยอดีตปราบอั้งยี่ฉะเชิงเทรา 

ตลาดบ้านใหม่ ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

ตลาดเก่าเล่าเรื่องร้อยปี ชื่อใหม่แต่เก่า สัมผัสบ้านเรือนโบราณที่ยังคงอยู่ แหล่งรวมของอร่อยและของฝากจากแปดริ้ว

ตลาดเก่าเล่าเรื่องร้อยปี ชื่อใหม่แต่เก่า สัมผัสบ้านเรือนโบราณที่ยังคงอยู่ แหล่งรวมของอร่อยและของฝากจากแปดริ้ว 

ตลาดน้ำบางคล้า ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

ตลาดน้ำริมบางปะกง ฝากท้องก่อนท่องแปดริ้ว จุดลงเรือชมทิวทัศน์ไปเกาะลัด

ตลาดน้ำริมบางปะกง ฝากท้องก่อนท่องแปดริ้ว จุดลงเรือชมทิวทัศน์ไปเกาะลัด