ล่องเรือชมปลาโลมา ท่าข้าม แม่น้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

นั่งเรือชมโลมาอิรวดีตามธรรมชาติที่ปากแม่น้ำบางปะกง ขึ้นฝั่งชมเกาะนกนับหมื่น

นั่งเรือชมโลมาอิรวดีตามธรรมชาติที่ปากแม่น้ำบางปะกง ขึ้นฝั่งชมเกาะนกนับหมื่น