food, products or place Zip code or address

อำเภอบางคล้า

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

ชมโบสถ์แสตนเลสแปดริ้ว สวยงามแปลกตา ภาพฝาผนังแอร์บรัช

ชมโบสถ์แสตนเลสแปดริ้ว สวยงามแปลกตา ภาพฝาผนังแอร์บรัช 

ตลาดน้ำบางคล้า ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

ตลาดน้ำริมบางปะกง ฝากท้องก่อนท่องแปดริ้ว จุดลงเรือชมทิวทัศน์ไปเกาะลัด

ตลาดน้ำริมบางปะกง ฝากท้องก่อนท่องแปดริ้ว จุดลงเรือชมทิวทัศน์ไปเกาะลัด 

หมู่บ้านน้ำตาลสด ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

แวะชิมน้ำตาลสดสดๆหอมอร่อยชื่นใจ แหล่งผลิตน้ำตาลสดแห่งภาคตะวันออก

แวะชิมน้ำตาลสดสดๆหอมอร่อยชื่นใจ แหล่งผลิตน้ำตาลสดแห่งภาคตะวันออก 

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งบางคล้า ศรัทธากลางทิวทัศน์บางปะกง

อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งบางคล้า ศรัทธากลางทิวทัศน์บางปะกง 

วัดโพธิ์บางคล้า ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

เฝ้ามองค้างคาวแม่ไก่นับแสนเกาะเต็มวัด ชมวิหารมรดกจังหวัดตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสิน

เฝ้ามองค้างคาวแม่ไก่นับแสนเกาะเต็มวัด ชมวิหารมรดกจังหวัดตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสิน 

วัดปากน้ำ (โจ้โล้) ฉะเชิงเทรา

Pinpoint Add to Favorites

อลังการโบสถ์สีทองทั้งหลัง หนึ่งเดียวในไทย ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

อลังการโบสถ์สีทองทั้งหลัง หนึ่งเดียวในไทย ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ