วัดไตรมิตร (วัดไตรมิตรวิทยาราม) กรุงเทพฯ

Pinpoint Add to Favorites

พระพุทธรูปทองคำใหญ่ที่สุดในโลก Golden Buddha มูลค่านับพันล้าน มรดกจากสุโขทัย

พระพุทธรูปทองคำใหญ่ที่สุดในโลก Golden Buddha มูลค่านับพันล้าน มรดกจากสุโขทัย