พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย (Bangkok Seashell Museum) กรุงเทพฯ

Pinpoint Add to Favorites

พิพิธภัณฑ์อัญมณีใต้ท้องทะเลที่มีชีวิต มหัศจรรย์ของเปลือกหอยบนถนนสีลม

พิพิธภัณฑ์อัญมณีใต้ท้องทะเลที่มีชีวิต มหัศจรรย์ของเปลือกหอยบนถนนสีลม