วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) กรุงเทพฯ

Pinpoint Add to Favorites

วัดคู่บ้านคู่เมืองกรุงธนบุรี พระปรางค์งดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมงานศิลป์ชั้นเอกต้นรัตนโกสินทร์

วัดคู่บ้านคู่เมืองกรุงธนบุรี พระปรางค์งดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมงานศิลป์ชั้นเอกต้นรัตนโกสินทร์