สวนสัตว์พาต้า กรุงเทพฯ

Pinpoint Add to Favorites

เยี่ยมชม 'บัวน้อย' กอริลล่าตัวเดียวในไทย สวนสัตว์บนห้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2526

เยี่ยมชม ‘บัวน้อย’ กอริลล่าตัวเดียวในไทย สวนสัตว์บนห้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2526