วัดไชโยวรวิหาร อ่างทอง

Pinpoint Add to Favorites

กราบนมัสการ “พระมหาพุทธพิมพ์”หลวงพ่อโตองค์ใหญ่พุทธลักษณะแปลกตาของอ่างทอง

กราบนมัสการ “พระมหาพุทธพิมพ์”หลวงพ่อโตองค์ใหญ่พุทธลักษณะแปลกตาของอ่างทอง