พระธาตุศรีสองรัก เลย

Pinpoint Add to Favorites

สองรักสองมิตรภาพ สักขีพยานสัจจะมิตรภาพไทย-ลาว ขอพรเรื่องความรักจักสมหวัง

สองรักสองมิตรภาพ สักขีพยานสัจจะมิตรภาพไทย-ลาว ขอพรเรื่องความรักจักสมหวัง