ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม

Add to Favorites
ตะลุยโคลนไถกระดานหาหอยแครง นอนรับลมทะเลเล่นบนกระเตง   สถานที่ท่องเที่ยว สมุทรสงคราม : ป่าชายเลนคลองโคน การมาท่องเที่ยวที่ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เราจะมีโอกาสได้เห็นวิถีชีวิตการทำประมงของชาวบ้านชาวสมุทรสงครามได้อย่างแท้จริง อ่านต่อ