หว้ากอประวัติศาสตร์สุริยุปราคาไทย มาทีเดียวได้ความรู้จุใจ เริ่มจากดวงดาวสู่ท้องทะเล

 

แหล่งท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดาราศาสตร์ อวกาศ และสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 หรือ“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยในอดีตนั้น  ณ บ้านหว้ากอ ซึ่งเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ ได้กลายเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทย เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้ทรงคำนวณไว้ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่นี่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 โดยทรงคำนวณล่วงหน้าไว้ถึง 2 ปี ซึ่งทรงคำนวนได้อย่างแม่นยำ เป็นที่ประจักษ์แก่แขกต่างประเทศจำนวนมาก ทำให้พระเกียรติยศโด่งดังปรากฏไปทั่วโลกถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ นำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวไทยตราบทุกวันนี้

ตราบถึงทุกวันนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจึงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่เหมาะกับครอบครัวที่พาบุตรหลานมาเยี่ยมชม โดยภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอมีพื้นที่กว้างขวางมาก ประกอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมาย โดยมีไฮไลต์อยู่ที่  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ที่รวมสัตว์น้ำน้อยใหญ่มากมาย  อาคารดาราศาสตร์และอวกาศเป็นอาคาร 3 หลัง ที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจของดาราศาสตร์ไทย  นอกจากนั้นยังมีจุดที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หอดูดาวหว้ากอ สวนผีเสื้อ และฐานการเรียนรู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Waghor Aquarium & King Mongkut Memorial Park of Science and Technology
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 16:00
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่  30 บาท,  เด็ก( สูงไม่เกิน 120 ซม. )  20 บาท
อำเภอ : เมืองประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan)
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan)
แผนที่ : พิกัด 11.720654,99.759141

 

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์ มีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดประมาณ 3,600 ตารางเมตร ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลายสมจริงตามระบบนิเวศของแหล่งน้ำทั้งแหล่งน้ำจืด แหล่งน้ำกร่อย และทะเล

 • ส่วนอัศจรรย์โลกสีคราม – เป็นนิทรรศการประกอบด้วย อัศจรรย์โลกสีคราม การกำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก และแบบจำลองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 • ส่วนสีสันแห่งท้องทะเล – จำลองระบบนิเวศป่าชายเลนและหุ่นจำลองของสัตว์ต่างๆในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แนวปะการัง ชมปลาเศรษฐกิจ สัตว์ทะเลมีพิษและเป็นอันตรายที่อาศัยอยู่บริเวณกองหิน ที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้าทะเล พันธุ์ปลาขนาดเล็กในแนวปะการังฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ชมดอกไม้ทะเลและปะการังนานาชนิดรวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกๆ
 • ส่วนเปิดโลกใต้ทะเล – เป็นไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ประกอบด้วย ตู้ปลาขนาดใหญ่(BigTank)และอุโมงค์ปลา (Tunnel) สามารถเดินลอดอุโมงค์ชมปลาขนาดใหญ่มากมาย อาทิ ฉลาม กระเบน นอกจากนั้นยังสามารถชมนักประดาน้ำให้อาหารสัตว์น้ำตามเวลาที่กำหนด มีความน่ารักเป็นอย่างมาก
 • ส่วนตัวอย่างสัตว์น้ำ - จัดแสดงตัวอย่างสัตว์น้ำ พร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำชนิดต่างๆทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฟองน้ำ กลุ่มปะการังและกัลป์ปังหา กลุ่มหอย กลุ่มครัสเตเชี่ยน กลุ่มเม่นทะเลและดาวทะเล และกลุ่มปลา

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

 

อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ

เป็นอาคารแฝด 3 หลัง ประกอบด้วยอาคารพันทิวาทิตย์ อาคารพันพินิตจันทรา อาคารดาราทัศนีย์ มีความสูงประมาณตึก 7 ชั้น  มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน  บริเวณด้านหน้าจำลองมาจากแบบหอดูดาวชัชวาลเวียงชัย จังหวัดเพชรบุรี  ชั้นบนมีจุดชมวิว ภายในจัดแสดงนิทรรศการทางด้านดาราศาสตร์ อวกาศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ใกล้ๆกันมีหอดูดาวหว้ากอ ภายในมีมีขนาดกล้องโทรทรรศน์ขนาด 16 นิ้ว ตั้งอยู่ด้วย

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ประทับนั่งบนพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จมายังหว้ากอ มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ด้านชายทะเล โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของค่ายหลวง เมื่อครั้งพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาพร้อมด้วยนัก ดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและฑูตานุฑูตชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

 

สวนผีเสื้อ

ภายในสวนผีเสื้อจะได้พบกับผีเสื้อพันธุ์พื้นเมืองนานาชนิด เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อ ตั้งแต่ไข่-หนอน-ดักแด้-ตัวเต็มวัย มีบรรยากาศธรรมชาติอันรื่นรมย์ สามารถเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจชมน้ำตกและฝูงปลาได้

 

ฐานการเรียนรู้

เป็นที่สำหรับการเรียนรู้เชิงทัศนศึกษากระจายตัวอยู่รอบอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ แบ่งออกเป็น 23 ฐาน ตามกลุ่มดังนี้

 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ได้แก่ ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย , ฐานบันทึกเกียรติยศ , ฐานโลกอนาคต , ฐานเมืองเด็ก , ฐานคมนาคมและขนส่ง , ฐานเปิดโลกพลังงาน , ฐานสวนวิทยาศาสตร์ , ฐานเปิดโลกคอมพิวเตอร์ , ฐานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ , ฐานเทคโนโลยีเพื่ออาชีพ , ฐานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ , ฐานโบราณสถาน , ฐานพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย , ฐานอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย , ฐานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 2. กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ได้แก่ ฐานฟากฟ้า ณ หว้ากอ
 3. กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฐานธรรมชาติศึกษา , ฐานนกและแมลง , ฐานทรัพย์จากแผ่นดิน & สวนหิน , ฐานระบบนิเวศ & โลกเรา ขุนเขา และทะเล , ฐานพื้นที่ชุ่มน้ำ , ฐานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ , ฐานเกษตรธรรมชาติบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่สนใจขอเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ติดต่อได้ที่หน่วยงานการตลาด 032-661104 ต่อ 15 , 18

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

 

พักผ่อนชมทิวทัศน์ริมทะเล

ตลอดแนวของอุทยานฯ เป็นชายหาดที่สงบเงียบ มีศาลาพักผ่อนเป็นช่วงๆ ผู้ที่มาเดินชมอุทยานฯ สามารถมาแวะพักผ่อนคลายเมื่อยล้าได้

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากกรุงเทพฯวิ่งมาตามถนนเพชรเกษมเข้าสู่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีทางเข้าได้สองทาง

 • จากสี่แยกประจวบฯ ลงไปทางใต้ อีกประมาณ 16 กิโลเมตร จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 335 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านหว้าโทน ขับตามทางเข้ามาอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร และข้าม ทางรถไฟเข้าสู่อุทยานฯ 
 • จากสี่แยกประจวบฯ หลักกิโลเมตรที่ 323 เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองประจวบฯ ขับรถตามถนนสละชีพ ผ่านกอง บิน 5 (อ่าวมะนาว) จนถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ (แยกไฟแดงคลองวาฬ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่บ้านคลองวาฬ ขับ รถตามทางจนถึงอุทยานฯ (เส้นทางจากกองบิน 5 – อุทยานฯ ประมาณ 10 กม.)

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  /

 • เดินทางโดยรถไฟ : มีรถไฟจากหัวลำโพงไปประจวบคีรีขันธ์ทุกวัน ลงที่สถานีรถไฟหว้ากอ หรือสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ แล้วเดินทางไปโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
 • เดินทางโดยโดยสารประจำทาง : จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ถนนบรมราชชนนี) มีรถโดยสารสายกรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประจำทุกวัน ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 แล้วเดินทางต่อไปยังอุทยานฯ โดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง

 

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : 181 หมู่ที่ 4 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
การติดต่อ : 032 661098 , 032 661726
Official Website : www.waghor.go.th
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น