รำลึกสมเด็จพระนเรศวรฯบนทุ่งภูเขาทอง สมรภูมิรบกษัตริย์อยุธยาไทย

 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เดิมบริเวณนี้เรียกว่าทุ่งภูเขาทอง ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิรบหลายครั้งหลายคราว วีรบุรุษของไทยนับไม่ถ้วนได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องอธิปไตยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไท เมื่อ พ.ศ. 2129 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำศึกอย่างเหี้ยมหาญ เป็นผลให้อริราชศัตรูต้องพ่ายแพ้ไป พื้นที่นี้จึงได้รับการพัฒนาสร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณที่เคยรบกับพม่าในครั้งนั้น

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ในลักษณะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึก ประดิษฐานบนแท่นและลานหินสีขาว โดยเลือกเหตุการณ์ตอนทรงม้าออกมาสังหาร “ลักไวทำมู” ทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดี นอกจากนี้ยังสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50  ปี  พระบรมราชานุสาวรีย์มีพื้นที่ทั้งหมด 1,075 ไร่ ประกอบด้วยสระเก็บน้ำ พื้นที่จัดกิจกรรม มีภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์สวยงาม สวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน พื้นที่รับน้ำทำการเกษตร
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยุธยา

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ
ชื่อภาษาอังกฤษ : The Monument of King Naresuan The Great
อำเภอ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
แผนที่ : พิกัด 14.371769, 100.542562

 

 

รำลึก “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  กษัตริย์ในอดุมคติของสยาม

ประวัติสมเด็จพระนเรศวร ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิ์กษัตริย์ พระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 2098 ณ เมืองพิษณุโลก แต่ต้องไปประทับเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เพราะสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงยอมอ่อนน้อมต่อพม่า

จนเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองประเทศราชของพม่า สมเด็จพระนเรศวรจึงเสด็จกลับมาครองเมืองพิษณุโลกดำรงตำแหน่ง “อุปราชฝ่ายหน้า” หรือ “พระเจ้าอยู่หัวฝ่ายหน้า” ซึ่งทรงมีบทบาทและอำนาจโดดเด่นเสมอพระเจ้าแผ่นดิน ทรงเลื่องลือในการศึกสงครามจนฝ่ายพม่าไม่วางใจ จึงวางแผนสังหารเสีย แต่ทว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงล่วงรู้ก่อน จึงตัดสินพระทัยปลดแอกจากการเป็นประเทศราชของพม่า และสร้างความแข้มแข็งขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง แม้เมื่อสวรรคตที่เมืองหางในรัฐฉานของพม่าเมื่อปี พ.ศ.2148 ก็ทรงอยู่ในระหว่างเสด็จนำทัพไปตีเมืองอังวะ พระองค์จึงเป็นกษัตริย์ในอุดมคติของสยาม เพราะทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาและเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญ

 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยุธยา

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / ตั้งอยู่ริมถนนสายอยุธยา-อ่างทอง (สาย 309) อำเภอพระนครศรีอยุธยา ห่างจากเกาะเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กม. ใกล้เคียงกับทุ่งภูเขาทองและพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ด้านหน้ามีป้ายบอกชัดเจน

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , wikipedia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น