อนุรักษ์ช้างคู่ป่า โครงการดีๆในเขาใหญ่ ร่วมขี่ช้างและให้อาหารเพื่ออนุรักษ์

 

แหล่งท่องเที่ยวนครราชสีมา : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ ปากช่อง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ หรือ ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณกิโลเมตรที่ 16 ของถนนธนะรัชต์ เป็นหนึ่งในโปรเจคของกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย มีภารกิจที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ซึ่งมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมไทยในการอนุรักษ์และคุ้มครองช้างไทย สัตว์สัญลักษณ์ประจำประเทศไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

มีพันธกิจดังต่อไปนี้

  • อนุรักษ์ช้างไทยโดยการใช้งานศึกษาวิจัยแบบบูรณาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ช้างไทยโดยการศึกษา การเสริมสร้างจิตสำนึก และกิจกรรมที่สร้างสรรค์อื่นๆ
  • ทำงานร่วมกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่เปิดเป็นศูนย์เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน โรงเรียน และกลุ่มบุคคลที่สนใจต่างๆ สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อนุรักษ์ช้างไทยอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาผ่านไปบริเวณนี้สามารถแวะให้อาหารช้างและขี่ช้างเพื่อสนับสนุนโครงการได้ มีจำนวนด้วยกัน 4 เชือก

 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ นครราชสีมา

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Thai Elephant Research and conservation center (TERF) , Thai Elephants Conservation Centre (TECC)
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:30 – 17:00
ค่าเข้าชม : กรณีมาสองคน
ขี่ช้าง 15 นาที 400 บาท (คนละ 200 บาท)
ขี่ช้าง 30 นาที 600 บาท (คนละ 300 บาท) 

กรณีมาคนเดียว

ขี่ช้าง 15 นาที 300 บาท
ขี่ช้าง 30 นาที 450 บาท

 

ขี่ช้าง 1 ชั่วโมง 700 บาท ต่อคน
เด็กต่ำกว่า 50 ซ.ม. ลดครึ่งราคา

อำเภอ : ปากช่อง (Pak Chong)
จังหวัด : นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima)
แผนที่ : พิกัด 14.539788, 101.402322

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /    จากกรุงเทพฯ วิ่งมาตามถนนสายมิตรภาพ ผ่านสระบุรี เข้าสู่ อ.ปากช่อง มาตามป้ายบอกทางไปเขาใหญ่ โดยเข้าสู่ถนนธนะรัชต์ ประมาณ 16 ก.ม. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ จะอยู่ทางซ้ายมือก่อนขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 4 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
การติดต่อ : กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย 044 297406
Official Website : www.thaielephants.org
Social  Media : Facebook , Twitter 

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เฟสบุ๊ค TERF
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น