หุ่นขี้ผึ้งเล่าเรื่องราว เชิดชูบุคคลสำคัญและเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาไทย

 

แหล่งท่องเที่ยวราชบุรี : อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามเป็นโครงการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทยในภาคต่างๆ ของประเทศไทย นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบทอดเอกลักษณ์ของไทยที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป โดยเริ่มต้นมาประสบการณ์กว่า 40 ปี ของผู้ก่อตั้งอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม  จากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ จนในที่สุดได้ริเริ่มทำประติมากรรมรูปเหมือนของพระสงฆ์รูปต่างๆ  และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม แบ่งเป็น 6 โซน ด้วยกัน ได้แก่ โซนอาคารเชิดชูเกียรติ จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญทั้งในไทยและต่างประเทศ ถ้ำชาดก จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร บ้านไทยสี่ภาค จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภาค กุฏิพระสงฆ์ จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระผู้เป็นอริยสงฆ์ แบ่งตามแต่ละภูมิภาค ลานพระสามสมัย จัดแสดงพระพุทธรูปตามสมัยต่างๆ และลานพระโพธิสัตว์ จัดแสดงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจำลอง

การเดินเที่ยวชมภายในอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามนับเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้คู่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีการจัดแสดงแต่ละส่วนเป็นอย่างดี สวยทั้ง Landscape และ Architect มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามมีพื้นที่กว้างขวางถึง 42 ไร่ ด้านนอกร่มรื่น การมาเที่ยวชมควรเผื่อเวลาในการเยี่ยมชมราว 1-2 ชั่วโมง เพื่อที่จะได้ซึมซับความรู้ความเข้าใจได้อย่างเต็มที่

 

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Siam Cultural Park , Siam Human Imagery Park
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : เสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนัตขฤกษ์ : 08:30 – 17:00
จันทร์ – ศุกร์ : 09:00 – 16:30
ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ 80 บาท / เด็ก 40 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท / เด็ก 200 บาทมาเป็นหมู่คณะมากกว่า 50 คนขึ้นไป มีส่วนลดพิเศษ (ติดต่อล่วงหน้า)
อำเภอ : บางแพ (Bang Phae)
จังหวัด : ราชบุรี (Ratchaburi)
แผนที่ : พิกัด 13.700837,99.901604

 

 

รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง ในโซนอาคารเชิดชูเกียรติ

ในโซนนี้เป็นอาคารสองชั้น จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค  ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติ สร้างคุณความดีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจนได้รับการยกย่องนับถือ  อาทิ ม.ล. ปิ่น มาลากุล นักการศึกษาคนสำคัญของไทย ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ นักเศรษฐศาสตร์ผู้วาง รากฐานนโยบายเศรษฐกิจของไทย อาจารย์ มนตรี ตราโมท บรมครูผู้อนุรักษ์และสืบสานงานดนตรีไทย สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ธรรมชาติ  แม่ชีเทเรซ่า แม่พระของชาวโลก  ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้กอบกู้เอกราชของเวียดนาม เหมา เจ๋อ ตุง และ เติ้ง เสี่ยว ผิง นักปฏิวัติผู้นำประเทศจีน

 

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี

 

 

ถ้ำชาดก

ภายในถ้ำชาดกจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเล่าเรื่องราวของ พระเวสสันดร ที่ได้บำเพ็ญเพียรทานบารมี เป็นเรื่องที่มีคติธรรมที่สอนในเรื่องของการให้ ระหว่างพระเวสสันดร ผู้เสียสละโดยเป็นผู้ให้ และชูชกเป็นฝ่ายรับและไม่รู้จักคำว่าพอ ความลุ่มหลง ความเจ้าเล่ห์และความโลภ ในที่สุดชูชกก็ต้องชดใช้ผลแห่งการกระทำนั้นด้วยชีวิต

 

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี

 

 

บ้านไทยสี่ภาคและกุฏิพระสงฆ์

บริเวณบ้านไทยสี่ภาคเป็นการจำลองบ้านไทยตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดจาก 4 ภาคในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอิสาน และภาคใต้ ภายในบ้านแต่ละหลังจำลองหุ่นขี้ผึ้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภาค

ส่วนที่ใกล้ๆกันคือกุฏิพระสงฆ์ แบ่งออกเป็น

  • กุฏิพระสงฆ์ภาคกลาง เป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ญาโณทัย)
  • กุฏิพระสงฆ์ภาคเหนือเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้ง ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
  • กุฏิพระสงฆ์ภาคอีสาน เป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
  • กุฏิพระสงฆ์ภาคใต้เป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้ง พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้) และพระครูวิสัยโสภณ (พระอาจารย์ทิม ธัมมธโร)

 

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี

 

ลานพระสามสมัย และลานพระโพธิสัตว์

ลานพระสามสมัยเป็นลานกลางแจ้งที่จัดแสดงพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ อันได้แก่ พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย  พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน (ล้านนา) ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของศิลปะการสร้างพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะแตกต่างกัน ท่ามกลางสวนสีเขียวที่ร่มรื่น นอกจากนั้นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ ลานพระโพธิสัตว์ แสดงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ กวนซิอิมผ่อสัก องค์ที่จำลอง ซึ่งเป็นศิลปะแบบกลาง ปลายสมัยราชวงศ์ซ้องของจีน เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมแสดงท่านั่งมหาราชลีลา ในลักษณะเป็นบุรุษเพศ

 

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพฯมาตามถนนเพชเกษม ผ่านนครปฐม ก่อนเข้าตัวเมืองราชบุรี เลี้ยวซ้ายที่แยกบางแพ ทางที่ไปอำเภอดำเนินสะดวก ตรงเข้ามาราวครึ่งกิโลเมตร จะเจอวัดหลวง ให้กลับรถ อุทยานหุ่นขี้ผิ้งสยามจะอยู่ทางซ้ายมือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม 41/1 ม.3 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70610
การติดต่อ : 032 381401, 032 2381404
Official Website : www.scppark.com

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม , ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น