ท่ามกลางสวนสวยมีประติมากรรมโดดเด่น แรงบันดาลใจจากศิลปินชั้นเยี่ยม มีเซียม ยิบอินซอย

 

แหล่งท่องเที่ยวนครปฐม : สวนศิลป์มีเซียม ยิบอินซอย

*ปิดให้บริการชั่วคราว

สวนศิลป์มีเซียม (Misiem’s Sculpture Garden) ตั้งอยู่บริเวณพุทธมณฑลสาย 7 จังหวัดนครปฐม เป็นที่รวบรวมประติมากรรมของคุณมีเซียม ยิบอินซอย (MISIEM YIPINSOI) ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม ผู้อุทิศให้กับงานประติมากรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะแขนงอื่นๆ ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี สวนศิลป์มีเซียมเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของคุณมีเซียม ที่ต้องการให้สวนศิลปฯ แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนและชมงานศิลปะที่จัดแสดงท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยแนวคิดที่ว่าประติมากรรมควรอยู่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ และประติมากรรมที่คุณมีเซียมได้อุทิศให้แน่นขนัดภายในสวนที่บ้านหลังเดิม จึงได้ย้ายมาอยู่ที่สวนศิลป์มีเซียมแห่งนี้

ภายในสวนศิลป์มีเซียมประกอบด้วยสวนนิทรรศการชั่วคราวในรูปของหอศิลปะและสวนศิลปะกลางแจ้ง เป็นสวนที่มีความร่มรื่นของต้นไม้หลากหลายพันธุ์ ประดับด้วยประติมากรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นขนาดต่างๆที่อยู่ร่วมกับต้นไม้ และสระบัว โดยเฉพาะบ้านหลังเล็กกระทัดรัด หนึ่งชั้น ที่เป็นที่นั่งชมความงามที่ลงตัวของประติมากรรมและธรรมชาติในบั้นปลายชีวิตของคุณมีเซียม  ยิบอินซอย

นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินชมสวนศิลป์มีเซียม จำเป็นต้องติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม

 

สวนศิลป์มีเซียม ยิบอินซอย นครปฐม

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Misiem’s Sculpture Garden
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 17:00
ค่าเข้าชม :
  • ไม่เสียค่าเข้า
  • ต้องติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม
อำเภอ : สามพราน (Sam Phran)
จังหวัด : นครปฐม (Nakhon Pathom)
แผนที่ : พิกัด 13.754111,100.230259

 

ประวัติคุณมีเซียม ยิบอินซอย 

คุณมีเซียม ยิบอินซอย เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2449 ในตระกูลเลนำคิน เมื่ออายุ 17 ปี ได้สมรสกับ นายหยิบ ยิบอินซอย คุณมีเซียม ทุ่มเทชีวิตหลังการแต่งงานให้กับสามีและบุตร-ธิดาทั้ง 5 คุณมีเซียมเป็นผู้รักศิลปะมาแต่เยาว์วัย จะเห็นได้จากการออกแบบเสื้อผ้า เครื่องประดับเองอยู่เสมอ แต่จุดหักเหสำคัญในชีวิตของคุณมีเซียม คือ การเดินทางไปยุโรปเพื่อนำบุตรสาวไปรักษาโปลิโอ คุณมีเซียม ได้พบเห็นงานศิลปะมากมายตามหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และบ้านพักของเพื่อน ซึ่งทำให้คุณมีเซียมได้ทราบว่าในสังคมของชาวยุโรปศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต อาคารบ้านเรือนมักมีภาพวาดหรือศิลปวัตถุที่งดงามประดับตกแต่งอยู่เสมอ พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์จึงมีมากมายในยุโรป เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ท่านเริ่มมองหาภาพวาดมาประดับผนัง แทนที่ของเดิมที่ท่านรู้สึกว่าช่างขาดชีวิตชีวาเหลือเกิน เมื่อเทียบกับภาพวาดที่ท่านได้ไปพบเห็นมาโดยเฉพาะภาพวาดในศิลปะอิมเพรสชั่นนิสต์ (Impressionist) ด้วยฝีแปรงและสีสันที่ท่านรู้สึกถึงอารมณ์ และชีวิต จัดเป็นศิลปะที่คุณมีเซียมชื่นชอบและมีอิทธิพลต่อท่านมากที่สุด

คุณมีเซียมจึงตัดสินใจที่จะวาดขึ้นเองท่านเริ่มเรียนศิลปะเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 42 ปีกับมิสเตอร์มูเน ซาโตมิ (Mounet Satomi) ศิลปินชาวญี่ปุ่น ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The Beaux Arts Academy ประเทศฝรั่งเศส คุณมีเซียม ใช้เวลาในการเรียนเขียนภาพทิวทัศน์ด้วยสีน้ำมันอย่างที่ตั้งใจ เป็นเวลา 10 เดือน ในช่วงนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก (พ.ศ. 2492) มิสเตอร์ซาโตมิ ได้แนะนำให้คุณมีเซียม ส่งผลงานภาพวาดของท่านเข้าประกวด ในตอนแรกคุณมีเซียมไม่มั่นใจ เนื่องจากท่านเพิ่งจะเรียนวาดภาพได้เพียงสิบเดือนเท่านั้น แต่ในที่สุดท่านก็ส่งภาพ “ วิถีแห่งความฝัน ” หรือ “ สันติคาม ” (Dreamer’s Avenue) เข้าประกวด โดยไม่ได้คาดหวังรางวัลใดๆ นอกจากขอเพียงภาพไม่ถูกคัดออกเท่านั้น และผลการประกวดที่เกิดความหมายก็เกิดขึ้น เมื่อภาพวาดของคุณมีเซียม ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ต่อจากนั้นในงานประกวดศิลปกรรมอีกสองครั้งต่อมา คุณมีเซียม ได้รับรางวัลเหรียญทองสาขาจิตกรรมทั้งสองครั้ง นั่นทำให้ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมคนแรกของไทย และไม่มีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดได้อีก นอกจากเข้าร่วมแดงเท่านั้น จากแม่บ้านธรรมดา อายุ 42 ปี ที่เพียงอยากจะมีภาพฝีมือตนเองประดับผนังบ้าน กลับกลายเป็นจิตรกรหญิงคนแรกที่ได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมของไทย และถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดได้อีก แต่ท่านก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอด 3 ปีก่อนที่ท่านจะหันมาสนใจงานด้านประติมากรรม โดยมีแรงบันดาลจากงานของ ออกุส โรแดง (Auguste Rodin) และสวนในบ้านของท่าน โดยอาจารย์ศิลปะท่านที่สองในชีวิตของคุณมีเซียม คือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ( Corado Feroci)

 

สวนศิลป์มีเซียม ยิบอินซอย นครปฐม

สวนศิลป์มีเซียม ยิบอินซอย นครปฐม

สวนศิลป์มีเซียม ยิบอินซอย นครปฐม

สวนศิลป์มีเซียม ยิบอินซอย นครปฐม

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /

  • จากกรุงเทพฯวิ่งมาตามถนนสายบรมราชนนี ผ่านพุทธมณฑลตรงไปเรื่อยๆ จนผ่านสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน สังเกตซ้ายมือจะมีปั๊ม ปตท. ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย 3415 ตรงไป2.8 กิโลเมตร สวนศิลป์มีเซียมอยู่ทางด้านขวา
  • หรือหากวิ่งมาตามถนนเพชรเกษม เมื่อวิ่งผ่านสวนสามพรานให้ข้ามแม่น้ำท่าจีนก่อน จากนั้นจะเห็นสามแยกข้างหน้า ด้านซ้ายมือคือ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย (King’s College) ให้กลับรถข้างหน้า แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกนั้น เข้าสู่ถนนสาย 3415 ตรงไปอีก 900 เมตร สวนศิลป์มีเซียมอยู่ทางด้านซ้าย

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : 38/9 พุทธมณฑล สาย 7 จ. นครปฐม
การติดต่อ :
  • จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 18:00 ติดต่อสำนักงาน AARA 02 639 8056-7
  • ศุกร์ – อาทิตย์ 09:00 – 17:00 ติดต่อ ศิริเพ็ญ 065 599810
Official Website : www.yipintsoi.com

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์ Yipinsoi
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น