แมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมาย ท่องไปในโดมแมลงใหญที่สุดในประเทศ

 

แหล่งท่องเที่ยวนครปฐม : อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ (โดมแมลง)

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรืออุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ มักเรียกกันทั่วไปว่า โดมแมลง ตั้งอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นอุทยานแมลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย แหล่งศึกษาครบวงจรเกี่ยวกับชีวิตของแมลง พิพิธภัณฑ์ แมลง นิทรรศการแมลง การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงที่ใกล้สูญพันธุ์ จัดเป็นส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่วนนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ส่วนโดมแมลง และส่วนงานพัฒนากีฏผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาศึกษาและเดินเล่นภายในโดมแมลงขนาดใหญ่เพื่อศึกษาธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯยังมีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ แมลงที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ เช่น การเพาะเลี้ยงผีเสื้อถุงทอง โดมเลี้ยงแมลง และผีเสื้อสวยงาม (Living Butterflies Zoo) รวมถึงการทำฟาร์มผีเสื้อหลายร้อยชนิด อีกด้วย

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546

 

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ (โดมแมลง) นครปฐม

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Kasetsart University Life Insect Museum , His Majesty The King Insect Park
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด :
  • 08:30 – 16:30
  • วันเสาร์ อาทิตย์ สามารถเปิดกรณีติดต่อล่วงหน้า (ติดต่อในวันธรรมดา)
ค่าเข้าชม :
  • คนไทย : ผู้ใหญ่ 50 บาท , เด็ก 20 บาท
  • Foreigner : Adult 80 BHT , Child 40 BHT
อำเภอ : กำแพงแสน (Kamphaeng Saen)
จังหวัด : นครปฐม (Nakhon Pathom)
แผนที่ : พิกัด 14.038552,99.96814

 

 

บริเวณพิพิธภัณฑ์

เป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบด้วยการจัดแสดง แมลงสตาฟฟ์ จำนวน 23 กลุ่ม มากกว่า 1,000 ชนิด แยกเป็นตัวอย่างแมลง แสดงวิวัฒนาการของแมลง การแสดงบรรพบุรุษ ของแมลง แมลงที่เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย แมลงกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ แมลงสังคม แมลงบริโภคได้ แมลงผสม เกสร แมลงสวยงามและหายาก แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพืชผงทางการเกษตร แมลงจากต่างประเทศ ความสัมพันธ์ ระหว่างแมลงและพืช แมลงศัตรูทางการแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ภายในห้องนิทรรศการก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับแมลงกลุ่ม- ชนิดต่าง ๆ บรรจุไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ศึกษาค้นคว้าได้อีกด้วย

 

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ (โดมแมลง) นครปฐม

โดมแมลง

โดมแมลงของอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ  มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 เมตร สูง 15 เมตร นับเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในโดมจะมีแมลง เช่น จิ้งหรีด ตั๊กแตนหนวดยาว จักจั่น แมลงสาบป่า หิ่งห้อย แมลงช้างล่ามด แมลงทับ จิงโจ้น้ำ ผีเสื้อ ด้วง ตั๊กแตนกิ่งไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพืชที่เป็นแหล่งอาหารของแมลง อาทิ พืชที่ ให้น้ำหวานแก่ผีเสื้อ ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรมากกว่า 100 ชนิด เพื่อเน้นให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของแมลงตามธรรมชาติรอบๆ มีทางเดินยกระดับสูงจากพื้นประมาณ 3-4 เมตร เชื่อมติดกับโครงของโดม เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมศึกษาสามารถ เดินชมบรรยากาศภายในได้โดยรอบอย่างใกล้ชิด ส่วนบริเวณภายนอกโดมยังมีนิเวศวิทยาแบบเปิด (Insect Zoo) ประกอบด้วย เรือนเพาะชำพันธุ์ไม้สำหรับแมลง แปลงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 150 ชนิด พันธุ์ไม้ที่มีกลิ่นหอมของไทย

 

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ (โดมแมลง) นครปฐม

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ (โดมแมลง) นครปฐม

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรงุเทพฯ วิ่งมาตามถนนสายบรมราชนนี แล้วต่อไปตามถนนเพชรเกษม บริเวณตัวเมืองนครปฐม จะมีทางแยกขวาไปตามถนนมาลัยแมน ตรงไปราว 30 กิโลเมตร จะถึง ม.เกษตร กำแพงแสน ให้เข้าทางประตูทิศเหนือ เมื่อเข้ามาผ่านป้อมยาม จะมีแยกขวา ตรงไปสักพักก็ถึงอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  / โดยสารโดยรถตู้ สามารถขึ้นได้ที่ ห้าง Top ม.เกษตรบางเขน, อนุสาวรีชัยฯ และข้างเซ็นทรับปิ่นเกล้า มาลงที่ ม.เกษตร กำแพงแสน

 

 

การติดต่อ

การติดต่อ : ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02 942 8010-9 ต่อ 3325 หรือโทร  034 281066
Official Website : eerdc.rdi.kps.ku.ac.th
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เฟสบุ๊คอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น